Direct naar de inhoud

Wij geloven dat de essentie van een leefbare samenleving is
dat
burgers kunnen meedoen in de samenleving.

Daar zetten we ons iedere dag weer met passie voor in.

Doorontwikkeling de Bibliotheek op school PO

0010 rijnbrink 87Stimuleren van de taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen en het versterken van 21st century skills; het voorkomen van taalachterstanden en laaggeletterd-heid op latere leeftijd; versterken, uitbouwen en verdiepen van de doorgaande lijn 0-18.

 

 

Doelen:

 • Doorontwikkeling op uitbreiding, verdieping, verbreding dBos PO
 • Opzet nieuwe dbos PO samenwerkingen
 • Verbetering en behoud huidige dbos PO locaties
 • Kennisdeling dbos PO
 • Aansluiting dBos op nieuwe onderwijsconcepten en – ontwikkelingen (IKC’s en Brede Scholen)

Dit doen we door:

 • Een goede positionering en professionele relatie met het onderwijs
 • Versterken, uitbouwen verdiepen doorgaande lijn, extra aandacht voor 0-4 en VO
 • Verbinding BoekStart/BoekenPret, dbos VO, VoorleesExpress, ThuisTaal en Scoor een Boek!
 • Aansluiting op landelijke programma’s
 • Vergroten bereik via uitbreiding en verbinding
 • Verbinding met de doorgaande lijn: groei kwaliteit, efficiency.

Meer informatie of vragen? Neem contact op met projectleider Jeannette Hofman.