De Bibliotheek op school PO

De Bibliotheek op school PO

Stimuleren van de taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen en het versterken van 21st century skills; het voorkomen van taalachterstanden en laaggeletterd-heid op latere leeftijd; versterken, uitbouwen en verdiepen van de doorgaande lijn 0-18.

Doelen:

 • Doorontwikkeling op uitbreiding, verdieping, verbreding dBos PO
 • Opzet nieuwe dbos PO samenwerkingen
 • Verbetering en behoud huidige dbos PO locaties
 • Kennisdeling dbos PO
 • Aansluiting dBos op nieuwe onderwijsconcepten en – ontwikkelingen (IKC’s en Brede Scholen)

Dit doen we door:

 • Een goede positionering en professionele relatie met het onderwijs
 • Versterken, uitbouwen verdiepen doorgaande lijn, extra aandacht voor 0-4 en VO
 • Verbinding BoekStart/BoekenPret, dbos VO, VoorleesExpress, ThuisTaal en Scoor een Boek!
 • Aansluiting op landelijke programma’s
 • Vergroten bereik via uitbreiding en verbinding
 • Verbinding met de doorgaande lijn: groei kwaliteit, efficiency.

Meer informatie of vragen? Neem contact op met projectleider Jeannette Hofman.