Direct naar de inhoud

Wij geloven dat de essentie van een leefbare samenleving is
dat
burgers kunnen meedoen in de samenleving.

Daar zetten we ons iedere dag weer met passie voor in.

Doorontwikkeling de Bibliotheek op school VO

hires 28E1878Met Biebsearch werd een aantal jaren geledend een basis gelegd voor de structurele samenwerking tussen bibliotheek en voortgezet onderwijs op de terreinen leesbevordering, informatievaardigheden en mediawijsheid. Inmiddels wint de Bibliotheek op school in het voortgezet onderwijs (dBos VO) steeds meer terrein, in aansluiting op dBos PO.

Toch is het VO nog niet altijd een vanzelfsprekende partner van de bibliotheek. Zeker in het kader van preventie laaggeletterdheid kunnen de bibliotheken zich geen ‘pauze’ meer veroorloven in de doorgaande lijn van 0-18 jaar.
Reden genoeg om in te zetten op de doorontwikkeling van dBos VO en de structurele samenwerking met het VO in Overijssel. Dat vraagt inzicht in de consequenties van deze samenwerking, en ook van de onderlinge samenwerking van de bibliotheken (omdat VO-scholen vaak meerdere werkgebieden van bibliotheken bestrijken). 

Positieve effecten dBos PO
VO-scholen merken steeds meer de positieve effecten van dBos PO en geven in toenemende mate aan belangstelling te hebben voor extra inzet op leesbevordering en vrij lezen. Een kans voor de bibliotheken om hierop in te spelen. 
Daarnaast is de verbinding van preventieve en curatieve maatregelen in de bestrijding van laaggeletterdheid een belangrijk onderdeel van ‘Taal Werkt’: dBos VO is een belangrijke pijler als het gaat om de preventie van laaggeletterdheid (in de doorgaande lijn 0-18 van de bibliotheken).

Meer informatie of vragen? Neem contact op met projectleider Erwin Karst.