VoorleesExpress

VoorleesExpress

De VoorleesExpress is de laatste jaren uitgegroeid tot een belangrijke interventie waarbij de taalvaardigheid en het leesplezier van kinderen wordt gestimuleerd door voorleessessies thuis. Vrijwilligers komen twintig weken lang bij kinderen thuis en introduceren het voorleesritueel. Deze kinderen hebben moeite met de Nederlandse taal en/of groeien op in een taal-arme thuisomgeving.

700 laag-taalvaardige gezinnen per jaar
De VoorleesExpress Overijssel is onderdeel van de programmalijn Jeugd & Onderwijs. In Overijssel is het project bij alle 24 Bibliotheken opgenomen in het dienstenaanbod. Jaarlijks bereiken we zo’n 500 laag-taalvaardige gezinnen met ca 600 vrijwilligerstrajecten (500 voorlezers en 100 coördinatoren). 

Rijnbrink heeft daarbij – in opdracht van het Netwerk van Overijsselse Bibliotheken – de rol van franchisenemer op zich genomen richting VoorleesExpress. Elke Bibliotheekstichting is zelf verantwoordelijk voor de uitvoer en de financiën van de lokale VoorleesExpress. Rijnbrink ondersteunt de Bibliotheek waar nodig en waar wenselijk. Door het project op te tillen naar netwerkniveau, kunnen de bibliotheken waar mogelijk samen optrekken, gezamenlijk inzetten op doorontwikkeling, scherpere prijsafspraken maken met de franchisegever en efficiënter werken. Zodoende zijn de projectkosten lager en is het mogelijk – ook voor de kleinere bibliotheken – om het project op te nemen in het dienstenaanbod.

Meer informatie of vragen? Neem contact op met projectleider Karien van Buuren.