Direct naar de inhoud

Wij geloven dat de essentie van een leefbare samenleving is
dat
burgers kunnen meedoen in de samenleving.

Daar zetten we ons iedere dag weer met passie voor in.

Medialabs & WoWi!

 

0010 rijnbrink 195In de Bibliotheek van de toekomst kun je terecht om te creëren, uit te vinden, kennis te vergaren en te delen. De Bibliotheek biedt een werkplaats (zogenaamde makerspace of Fablab) en is een creatief en educatief platform waar kennis- en talentontwikkeling centraal staan. De werkplaats heeft verschillende middelen, zoals software, elektronica, 3D-printers, robots en andere machines en gereedschap beschikbaar.

Kinderen en jongeren
In dit innovatieproject richten we ons specifiek op kinderen en jongeren van 10 – 14 jaar. We willen een bijdrage leveren aan het curriculum van de toekomst (Stichting Leerplan Ontwikkeling). Kinderen en jongeren (en de omgeving van deze doelgroep) groeien op in wereld waar 21e-eeuwse vaardigheden noodzakelijk zijn om mee te kunnen doen.

De Bibliotheek wil een plek zijn waar kinderen kunnen experimenteren en gestimuleerd worden om kennis te maken met voor hen onbekende denk- en productieprocessen. Zodat zij beter in staat zijn om ook in de toekomst actief mee te kunnen doen in de samenleving.

WoWi!
WoWi! is een mobiel lab: Workshop on Wheels Innovation. Het is een rijdende werkplaats waar kinderen en jongeren kunnen kennismaken met de nieuwe digitale en technologische ontwikkelin-gen. Dit lab is in 2016 met een gezamenlijke investering van € 153.000, - en inzet van personeel van Bibliotheek Rivierenland en Stichting Rijnbrink ontwikkeld. Op een verrassende en slimme manier heeft WoWi! inmiddels veel kinderen en jongeren bereikt met een educatief programma gericht op techniek, programmeren en vormgeven (21e-eeuwse vaardigheden).

Medialabs in bibliotheken
Met dit innovatieproject willen de Overijsselse Bibliotheken ook die lokale Bibliotheken ondersteunen die mogelijkheid zien om een vast lab in de vestiging te (door)ontwikkelen en de gezamenlijke kennisdeling en – ontwikkeling mobiliseren.

Medialabs & WoWi!
We willen alle kinderen in Overijssel kunnen bereiken. Dit kan door vaste labs in Bibliotheken en door de rijdende WoWi! Vanuit de Overijsselse Bibliotheken zien we meerwaarde door een provinciaal en regionaal netwerk rondom de 21e- eeuwse vaardigheden uit te bouwen en te versterken. Op die manier wordt de Bibliotheek van de toekomst de plek waar kinderen op een creatieve en betekenisvolle manier kunnen leren, ontdekken en inspiratie kunnen op doen.

Doelstellingen:

  • De Bibliotheek biedt een (mobiele) werkplaats (zogenaamde makerspace of Fablab) en is een creatief en educatief platform waar kennis- en talentontwikkeling centraal staan.
  • Met WoWi! bereiken we door een educatief binnen- en buitenschools programma kinderen van 10-14 jaar op het gebied van 21e-eeuwse vaardigheden.
  • Met WoWi! kunnen we alle kinderen en jongeren in Overijssel bereiken door fysiek bereikbaar en toegankelijk te zijn.
  • Samen met partners ontwikkelen we een educatief en actueel programma dat aansluit bij de doelgroep en inspringt op de technologische ontwikkelingen. 
  • We ondersteunen lokale medialabs in de Bibliotheek op het gebied van programmering, personeel, kennis, doorontwikkeling en innovaties.
  • Gezamenlijk werken we aan een provinciaal en regionaal netwerk waarin verbinding wordt gezocht met bedrijven in techniek en onderwijs.
  • De Overijsselse Bibliotheken werken aan zichtbaarheid van de Medialabs in het kader van de Bibliotheek van de Toekomst.