ThuisTaal

ThuisTaal

Om toegang te krijgen tot de Nederlandse samenleving is het noodzakelijk dat nieuwkomersgezinnen de taal leren.

Veel anderstalige ouders vinden het moeilijk om hun kinderen thuis veel en rijke taal aan te bieden. Het risico ontstaat dat kinderen opgroeien in een taalarme omgeving en een taalachterstand oplopen. Tegelijkertijd weten we dat een goede beheersing van de thuistaal garant staat voor een goede beheersing van de schooltaal (het Nederlands). Meertaligheid is een verrijking! Het is daarom belangrijk de ouders te sterken in hun rol van leesopvoeder en kinderen te enthousiasmeren voor boeken. Daarbij is taalcontact ook van groot belang.

Met het project ThuisTaal slaan de Overijsselse Bibliotheken en de Lerarenopleiding Basisonderwijs van het Saxion Enschede de handen ineen om geletterdheid en leesplezier te bevorderen bij nieuwkomersgezinnen. Zo werken we aan de maatschappelijke opgaves van de geletterde samenleving en meedoen in de samenleving. Derdejaars studenten van de Lerarenopleiding Basisonderwijs Saxion in Enschede nemen (in 2021 voor de zevende keer) deel aan het project ThuisTaal. In een periode van drie maanden komen ze zeven keer bij de gezinnen thuis[1] om taalstimulerende activiteiten te doen. In het programma is ook een bezoek aan de Bibliotheek opgenomen, om (nader) kennis te maken. Na afloop van de thuisbezoeken kunnen de gezinnen doorstromen naar de VoorleesExpress.

Monica Luttikhuis, intern begeleider Regenboog (De Windroos, Oldenzaal): “We doen inmiddels voor het vierde jaar mee aan het project ThuisTaal. De studenten maken via deze weg kennis met een andere cultuur, daarnaast komen de ouders en kinderen op een hele laagdrempelige manier in contact met de Nederlandse taal. Ouders en studenten komen er achter dat er méér is dan het spreken van een andere taal. Voor de studenten is het bovendien een eerste kennismaking met multicultureel onderwijs: heel waardevol voor hen op het moment dat zij zelf voor de klas staan. De kinderen zien er elke week weer naar uit dat de studenten bij hen thuis komen en de ouders vragen of het niet langer kan duren. Al met al een win-win voor iedereen.”

Film over ThuisTaal

Bekijk hier de film over het project, die in samenwerking met nieuwkomersschool De Globe en de Lerarenopleiding Basisonderwijs Saxion in Enschede is gemaakt. Ook de Bibliotheken Deventer, Hardenberg en West-Achterhoek hebben het project ThuisTaal opgezet, in cocreatie met partners, passend bij de lokale situatie. 

 

[1] Wanneer COVID-19 en de geldende maatregelen daar ruimte toe laten, bezoeken de studenten de gezinnen thuis. Er zijn inmiddels ook mooie alternatieven ontwikkeld in het project wanneer huisbezoeken niet mogelijk zijn.