Direct naar de inhoud

Wij geloven dat de essentie van een leefbare samenleving is
dat
burgers kunnen meedoen in de samenleving.

Daar zetten we ons iedere dag weer met passie voor in.

De Overijsselse Bibliotheken werken samen aan een samenleving waarin iedereen kan mee doen. Dat geldt ook voor nieuwkomers in Nederland; vluchtelingen, expats, studenten en arbeidsmigranten.

Actuele situatie
Sinds 2015 heeft Nederland te maken met een vluchtelingenstroom, voornamelijk uit Syrië, Afghanistan, Eritrea en Somalië. Hierna is de hoeveelheid vluchtelingen afgenomen en hebben veel statushouders zich gevestigd in Nederland. Op dit moment vindt veel gezinshereniging plaats. Na ontvangst van de verblijfsstatus begint het inburgeren pas echt!

Kansen voor de Bibliotheek
Per 2021 gaat de nieuwe Inburgeringswet in, waarbij de gemeente weer de regie over het inburgeringsproces neemt. Er liggen kansen voor de Bibliotheek om zich te profileren met informeel (les)aanbod en mogelijkheden om nieuwkomers in contact te brengen met de Nederlandse bevolking.

Op www.bibliotheekenbasisvaardigheden.nl vind je landelijke informatie over inburgeren en de Bibliotheek. Bekijk ook de factsheet inburgering m.b.t. de nieuwe Participatiewet in 2021.

De Overijsselse Bibliotheken ondersteunen nieuwkomers met de volgende projecten. Meer informatie of vragen? Neem contact op met Karien van Buuren.

Lees meer over deze projecten


Bibliotheek & Integratie - Digitale overheid voor statushouders

De Bibliotheek is een laagdrempelige, toegankelijke plek voor alle burgers. We dragen er aan bij dat iedereen een volwaardig en zelfstandig bestaan kan leiden in de Nederlandse samenleving. En richten ons daarbij vooral op de kwetsbare groepen zoals vluchtelingen.

PraatjesMaken

Met PraatjesMaken oefenen nieuwkomersgezinnen de Nederlandse taal. Ze komen in de schoolvakanties drie keer per week naar de Bibliotheek.

Verhaal Ver weg en Lokaal

Een oude en in een nieuwe inwoner (nieuwkomer) van een gemeente worden aan elkaar gekoppeld en tekenen samen hun (levens)verhalen op. Daarvoor ontmoeten zij elkaar acht keer in de Bibliotheek, thuis of in de buurt.

Bibliotheek & Integratie: VakTaal

Veel vluchtelingen die statushouder zijn geworden geven aan dat zij een grote behoefte hebben aan contact met andere Nederlanders. Veel van hen zijn ook erg gemotiveerd om te gaan werken. Dat blijkt echter erg moeilijk te zijn. Meer dan 30 procent van de statushouders heeft geen contact met andere Nederlanders en ook meer dan 30 procent heeft geen diploma.

ThuisTaal

Om toegang te krijgen tot de Nederlandse samenleving is het noodzakelijk dat nieuwe Nederlanders de taal leren.

Vluchtelingen & Integratie

In 2016 is er een grote toestroom geweest van vluchtelingen, met name uit Syrië en Eritrea. Rondom de opvang van vluchtelingen en de AZC’s was er veel onrust. De asielinstroom is inmiddels veel lager geworden. Veel vluchtelingen hebben nu een status gekregen en het is aan hen om een leven op te bouwen in Nederland. De gemeentes hebben een belangrijke rol in de huisvesting en integratie van de statushouders. In de 25 Overijsselse gemeentes gaat het in deze eerste helft van 2017 om bijna 900 nieuwe Nederlanders.