Direct naar de inhoud

Wij geloven dat de essentie van een leefbare samenleving is
dat
burgers kunnen meedoen in de samenleving.

Daar zetten we ons iedere dag weer met passie voor in.

Bibliotheek & Integratie: VakTaal

Bibliotheek & Integratie: VakTaal

Veel vluchtelingen die statushouder zijn geworden geven aan dat zij een grote behoefte hebben aan contact met andere Nederlanders. Veel van hen zijn ook erg gemotiveerd om te gaan werken. Dat blijkt echter erg moeilijk te zijn. Meer dan 30 procent van de statushouders heeft geen contact met andere Nederlanders en ook meer dan 30 procent heeft geen diploma.

Het zoeken van werk is voor veel statushouders een lange weg en soms ook echt nog een stap te ver. In de inburgeringstrajecten leert men over de Nederlandse samenleving en de Nederlandse arbeidsmarkt, maar het blijkt in de praktijk erg moeilijk om de volgende stap te zetten en zelf een lokaal netwerk op te bouwen. De taalvaardigheden en digitale vaardigheden vormen de basis om goed mee te kunnen doen in de samenleving. Maar ook vaardigheden op het gebied van werk, inkomen en gezondheid zijn daarin essentieel.

Doelstelling
Het project VakTaal is erop gericht om statushouders in contact te brengen met vakgenoten, een lokaal netwerk op te bouwen en te oriënteren op de Nederlandse arbeidsmarkt. Zo zetten we in op participatie en dragen we bij aan de toeleiding naar (vrijwilligers)werk. We verbinden burgers met elkaar: zo ontstaat er bij beide meer onderling begrip. Bovendien geven deze gesprekken de mogelijkheid om de Nederlandse taal beter te leren.

Met VakTaal willen we bovendien een schakel vormen in de keten van toeleiding naar (vrijwilligers)werk, stages of werkervaringsplaatsen. Dit is mogelijk vanuit de kernfunctie van de Bibliotheek als laagdrempelige, toegankelijke en neutrale voorziening en dé plek om informeel te werken aan de basisvaardigheden.