Direct naar de inhoud

Wij geloven dat de essentie van een leefbare samenleving is
dat
burgers kunnen meedoen in de samenleving.

Daar zetten we ons iedere dag weer met passie voor in.

Bibliotheek in het sociaal domein

Het project Bibliotheek in het sociaal domein is het vervolg op het project Sociaal Domein Overijssel 2016 en sluit aan op de projecten Bibliotheken & Belastingdienst, Doorontwikkeling Digi-Taalhuizen, Sociale kaart G!ds. Deze projecten vallen alle drie binnen de programmalijn Participatie & Zelfredzaamheid, een geprioriteerd thema in de Innovatie-agenda van de Bibliotheekbranche. Met dit projectplan wil het Overijssels netwerk van bibliotheken een grotere rol spelen als partner in het sociaal domein. Deze rol ligt in het verlengde van het DigiTaalhuis en focust op de domeinen werk, geld en gezondheid.

Doelstelling
De zichtbaarheid en het draagvlak van de maatschappelijk, educatieve Bibliotheek, als partner in het sociaal domein in Overijssel vergroten, aansluitend op het DigiTaalhuis. Dit gebeurt door extra inzet door Rijnbrink en de bibliotheken op het benoemen van de kansen die er zijn voor de bibliotheken en het aansluitend, in een lerend netwerk, organiseren van informeel leren van de burgers met betrekking tot gezondheidsvaardigheden, financiële vaardigheden en vaardigheden om werk te vinden en te behouden.