Bibliotheken en Belastingdienst

Bibliotheken zetten volop in op een (digitaal) geletterd Nederland. Zij dragen samen met de Belastingdienst bij aan het ondersteunen van kwetsbare burgers die onvoldoende digivaardig zijn om te kunnen omgaan met de digitale dienstverlening van de overheid. Digitale inclusie van kwetsbare burgers maakt deel uit van het kabinetsbeleid en is onderdeel van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie en de Agenda Digitale Overheid .

Pijlers van het project Bibliotheek en Belastingdienst

  • Het beschikbaar stellen van gratis computers met veilige internetverbinding en printers.
  • Verbeteren van digitale vaardigheden met behulp van Klik&Tik (werken met de computer) en Digisterker (overheidszaken online regelen).
  • Het organiseren van spreekuren voor belastingaangifte en toeslagen aanvragen. Het onderhouden en uitbouwen van het landelijk dekkend netwerk van belastingspreekuren (i.s.m. maatschappelijk dienstverleners) is een speerpunt voor 2019.

Doelstelling voor Overijssel in 2019

  • Vergroten van het bereik van de doelgroepen
  • Versterken kwaliteit pijler 2 en 3
  • Stimuleren zichtbaarheid van het aanbod via sociaal educatieve kaart met gebruik van G!ds