Bibliotheek en Belastingdienst

Voor elke Nederlander is het invullen van de belastingaangifte een jaarlijks terugkerend fenomeen. Niet iedere burger heeft de digitale vaardigheden om zichzelf wegwijs te maken in de digitale wereld van de Belastingdienst. Gelukkig worden op steeds meer plekken Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) geopend, als speerpunt van het programma Digitale Inclusie.

De samenwerking tussen bibliotheken en de Belastingdienst kent al een langere geschiedenis. Om de dienstverlening verder structureel in te bedden is voor de periode 2019 – 2022 een convenant gesloten. Hierbij ligt de nadruk op het bestendigen en verder uitbouwen van het aanbod.

De hulp van de Bibliotheek kent de volgende pijlers:

  • Het beschikbaar stellen van computers en printfaciliteiten
  • Het bieden van cursussen op het gebied van digitale vaardigheden, zoals Klik & Tik (werken met de computer) en Digisterker (overheidszaken online regelen).
  • Het organiseren van spreekuren voor belastingaangifte en toeslagen aanvragen.

Dienstverlening Rijnbrink

Rijnbrink is contactpersoon voor de regionale relatiebeheerders van de Belastingdienst. We delen kennis en faciliteren dat er onderling ervaringen worden gedeeld. Ook organiseren we samen met de Belastingdienst bijeenkomsten voor samenwerkingspartners om zo goed mogelijk aan de hulpvraag te voldoen.