Direct naar de inhoud

Wij geloven dat de essentie van een leefbare samenleving is
dat
burgers kunnen meedoen in de samenleving.

Daar zetten we ons iedere dag weer met passie voor in.

Wat betekent de toenemende aandacht voor vergrijzing en ouderen voor de Bibliotheek en hoe past dat in de ontwikkeling naar een maatschappelijke en educatieve bibliotheek?

Eenzaamheid en dementie zijn maatschappelijk vraagstukken die inzet vraagt van diverse partijen om er iets aan te doen. Tien bibliotheken in Overijssel gaan op zoek naar mogelijkheden om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoefte van de doelgroep en hun omgeving.

Het netwerk van Overijsselse bibliotheken zet zich in voor twee projecten:  

  1. Voorlezen aan ouderen: voorlezen aan ouderen geeft ontspanning en is een aanleiding om met elkaar te praten en/of herinneringen op te halen. En het zorgt voor activering en sociaal contact.
  2. Dementievriendelijke Bibliotheek: informatie over dementie voor mantelzorgers en materiaal voor mensen met dementie dragen bij aan activering en zelfredzaamheid. We stimuleren dat bibliotheekmedewerkers dementievriendelijk zijn.

 Voor wie is dit project bedoeld?

  1. Voor ouderen voor wie zelfstandig lezen niet meer zo goed lukt of sociale activiteiten en tijdsbesteding weggevallen zijn, thuis of in een zorginstelling.
  2. Mantelzorgers, vrijwilligers en beroepskrachten die in hun omgeving of werk omgaan met mensen met dementie.

 Beschikbare downloads:


Meer informatie of vragen? Neem contact op met projectleider Tineke Datema.


'Samen dementievriendelijk' bij Bibliotheek Rijssen-Holten

Als er aan de collega’s gevraagd wordt wie er iets kan vertellen over de training ‘Samen dementievriendelijk’ hoeft Tiny Bekkernens niet lang na te denken. ‘Wil je iets weten over dementie, dan moet je bij mij zijn’. Tiny is teamleider en leesconsulent bij Bibliotheek Rijssen-Holten en heeft helaas de nodige ervaring met dementie in haar naaste omgeving. Haar moeder en haar schoonmoeder lijden aan dementie. Dat is een grote zorg en geeft veel verdriet. ‘Je bent al snel geneigd te zeggen ‘doe niet zo raar’ of ‘gedraag je’ als je moeder iets geks doet of zegt. Maar dat werkt alleen maar averechts. Meebewegen en over een ander onderwerp beginnen, dat is een beter idee.’

Startbijeenkomst project ‘de Bibliotheek en ouderen’

Op maandag 20 mei is de eerste bijeenkomst van het project ‘de Bibliotheek en ouderen’ over voorlezen aan ouderen en de dementievriendelijk bibliotheek van start gegaan.

Vervolgbijeenkomst project De Bibliotheek en ouderen

Voorlezen aan ouderen en de dementievriendelijke Bibliotheek stonden centraal tijdens de bijeenkomst voor de projectdeelnemers op 25 november.