Direct naar de inhoud

Wij geloven dat de essentie van een leefbare samenleving is
dat
burgers kunnen meedoen in de samenleving.

Daar zetten we ons iedere dag weer met passie voor in.

Wat betekent de toenemende aandacht voor vergrijzing en ouderen voor de Bibliotheek en hoe past dat in de ontwikkeling naar een maatschappelijke en educatieve bibliotheek?

Eenzaamheid en dementie zijn maatschappelijk vraagstukken die inzet vraagt van diverse partijen om er iets aan te doen. Tien bibliotheken in Overijssel gaan op zoek naar mogelijkheden om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoefte van de doelgroep en hun omgeving.

Het netwerk van Overijsselse bibliotheken zet zich in voor twee projecten:  

  1. Voorlezen aan ouderen: voorlezen aan ouderen geeft ontspanning en is een aanleiding om met elkaar te praten en/of herinneringen op te halen. En het zorgt voor activering en sociaal contact.
  2. Dementievriendelijke Bibliotheek: informatie over dementie voor mantelzorgers en materiaal voor mensen met dementie dragen bij aan activering en zelfredzaamheid. We stimuleren dat bibliotheekmedewerkers dementievriendelijk zijn.

 Voor wie is dit project bedoeld?

  1. Voor ouderen voor wie zelfstandig lezen niet meer zo goed lukt of sociale activiteiten en tijdsbesteding weggevallen zijn, thuis of in een zorginstelling.
  2. Mantelzorgers, vrijwilligers en beroepskrachten die in hun omgeving of werk omgaan met mensen met dementie.

 In het project werken bibliotheken aan de volgende resultaten:

  • Inspiratiedocument De bibliotheek en ouderen.
  • Overdrachtsmodel voorlezen aan ouderen- individueel of in groepsverband.
  • Beschrijving van een dementievriendelijke Bibliotheek.

Bekijk ook de praatplaat die je kunt gebruiken voor je eigen Bibliotheek.


Meer informatie of vragen? Neem contact op met projectleider Tineke Datema.


Startbijeenkomst project ‘de Bibliotheek en ouderen’

Op maandag 20 mei is de eerste bijeenkomst van het project ‘de Bibliotheek en ouderen’ over voorlezen aan ouderen en de dementievriendelijk bibliotheek van start gegaan.

Vervolgbijeenkomst project De Bibliotheek en ouderen

Voorlezen aan ouderen en de dementievriendelijke Bibliotheek stonden centraal tijdens de bijeenkomst voor de projectdeelnemers op 25 november.