Startbijeenkomst project ‘de Bibliotheek en ouderen’

Op maandag 20 mei is de eerste bijeenkomst van het project ‘de Bibliotheek en ouderen’ over voorlezen aan ouderen en de dementievriendelijk bibliotheek van start gegaan.

Tijdens de bijeenkomst werd ingegaan op maatschappelijke ontwikkelingen en bijbehorende vraagstukken als de vergrijzing, de toenemende eenzaamheid onder ouderen en de stijging van mensen met dementie. Aan de hand van een praatplaat hebben negen bibliotheken een start gemaakt om in beeld te brengen wat de kansen, ideeën en vervolgstappen kunnen zijn voor hun bibliotheek als het gaat om ouderen. Met de bijeenkomst is er start gemaakt om nog meer en beter aandacht te hebben voor ouderen in de bibliotheek.  

Een uitgebreide impressie van de bijeenkomst is hier te downloaden.