Vervolgbijeenkomst project 'de Bibliotheek en ouderen'

De afgelopen maanden is er op verschillende fronten gewerkt aan het project De bibliotheek en ouderen: voorleesprojecten zijn gestart, het inspiratiedocument Wat is een dementievriendelijke Bibliotheek is bijna klaar en er is overleg geweest over training van vrijwilligers.

Een goed moment om met de deelnemers van het project de voortgang en lokale initiatieven te bespreken en om te bespreken hoe we verder willen in 2020. Deze bijeenkomst vindt plaats op 25 november. Ook geïnteresseerden van andere bibliotheken zijn van harte welkom!

Klik hier voor meer informatie en het programma van de bijeenkomst.