Digitale Inclusie

Om goed mee te kunnen blijven doen in de maatschappij worden steeds meer digitale vaardigheden van mensen gevraagd. Dat zijn vaardigheden om te kunnen lezen, schrijven en rekenen op digitale apparaten. Zoals een computer, tablet of smartphone. De overheid en bedrijven bieden steeds meer diensten online aan. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van DigiD en het aanvragen van toeslagen. Voor veel mensen gaan de ontwikkelingen erg snel. De overheid wil dat iedereen mee kan doen in de digitale samenleving. Ook de mensen die extra hulp nodig hebben. Dat heet ‘Digitale Inclusie’.

Bibliotheken en twaalf publieke dienstverleners werken samen om burgers dicht bij huis te helpen omgaan met de digitale overheid. Doel van het project is dat álle mensen mee kunnen doen in de steeds meer digitaliserende samenleving en gebruik kunnen maken van de diensten van de overheid. Bibliotheken doen dit door het intensiveren van de cursussen digivaardigheid, om meer mensen zelfredzamer te maken. Daarnaast openen bijna alle bibliotheken in de komende jaren een Informatiepunt Digitale Overheid, waar mensen terecht kunnen met vragen.

Rijnbrink adviseert en ondersteunt bibliotheken in Overijssel en Gelderland onder andere in de organisatie van deskundigheidsbevordering en bij het opzetten van het Informatiepunt Digitale Overheid. Ook ondersteunen we bij het opstellen van een sociaal-educatieve kaart.

Meer informatie of vragen? Neem contact op met Tineke Datema.

  • Meer weten over het programma Digitale Inclusie? Klik hier.