Digitale Inclusie

De Bibliotheek wil leden en bezoekers zo goed mogelijk begeleiden bij het gebruik van de digitale overheid. Dit krijgt onder meer vorm in de structurele samenwerking met de Belastingdienst (sinds 2016), de aanwezigheid van Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) en het aanbieden van computercursussen. Elke bibliotheekorganisatie in Overijssel heeft minimaal één Informatiepunt Digitale Overheid. De burger wist deze goed te vinden voor bijvoorbeeld hulp bij de Coronacheck-app (QR-code). Computercursussen zoals Digisterker en Klik&Tik zijn onderdeel van het aanbod van bibliotheken.

Doorontwikkelen Informatiepunten Digitale Overheid

De komende tijd staat in het teken van het versterken en uitbreiden van de Informatiepunten Digitale Overheid. Actuele ontwikkelingen zijn onder andere het onderbrengen van het IDO in een Ontwikkelplein en het bereiken van nieuwe doelgroepen, zoals jongeren.

Gezondheid en digitale zorg

Het thema gezondheid en digitale zorg is steeds vaker onderdeel van het werken aan basisvaardigheden in bibliotheken. Veel bibliotheken starten met de uitvoering van het programma DigiVitaler, een lesprogramma om kennis te maken digitale zorg. In regioverband stimuleren en versterken we de samenwerking van huisartsenorganisaties en bibliotheken.

Dienstverlening Rijnbrink

Wij ondersteunen je bij het doorontwikkelen van het IDO. Zo verzorgen we diverse trainingen om de deskundigheid van medewerkers te bevorderen. Daarnaast kun je bij ons terecht met al je vragen, van thema’s als privacy in het IDO tot de invoer in G!Ds. Dat is de sociale en culturele kaart die in iedere gemeente beschikbaar is en wordt beheerd door de Bibliotheek.

Meer informatie of vragen? Neem contact op met Tineke Datema.

  • Meer weten over het programma Digitale Inclusie? Klik hier.