Doorontwikkeling digiTaalhuizen

Al een aantal jaren vormen de lokale Taalhuizen (of Taalpunten) de laagdrempelige toegang tot leren en ontwikkelen. Het Taalhuis is een samenwerkingsverband tussen gemeente, Bibliotheek, taalaanbieders en andere relevante organisaties, waaronder de Stichting Lezen & Schrijven, welzijnsorganisaties en Vluchtelingenwerk. Het Taalhuis richt zich op de basisvaardigheden (lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden). Iedere burger kan daar terecht met zijn of haar leervraag.  Samen met de professionele Taalhuiscoördinator en/of Taalhuisdocent wordt gekeken hoe de leervraag het meest effectief kan worden ingevuld. Dit kan een formele leerroute zijn bijvoorbeeld via een ROC, maar ook non-formeel, waarbij opgeleide vrijwilligers als taalmaatje worden ingezet. En verder kan worden verwezen naar allerlei andere leermogelijkheden. 

De Taalhuizen zijn voortdurend in ontwikkeling en volgen de maatschappelijke ontwikkelingen. Zo wordt gewerkt aan certificering, opleiding van coördinatoren en vrijwilligers, versteviging van de lokale taalsamenwerking, hulp bij de belastingaangifte en uitbreiding van het Taalhuis met de implementatie van het Informatiepunt Digitale Overheid. 

Meer informatie of vragen? Neem contact op met Tineke Datema of Paul Hulman.