Direct naar de inhoud

Wij geloven dat de essentie van een leefbare samenleving is
dat
burgers kunnen meedoen in de samenleving.

Daar zetten we ons iedere dag weer met passie voor in.

Doorontwikkeling Digi-Taalhuizen

In Overijssel hebben (bijna) alle bibliotheken een (digi-)taalpunt of –huis. Dit plan draagt bij aan de kwaliteit en duurzaamheid van het (Digi-)Taalhuis en succesvolle uitvoering van het project Taal Werkt Overijssel.


Een )digi-)Taalhuis is een herkenbare fysieke plek voor volwassenen. Hier leren zij beter lezen, schrijven, rekenen en omgaan met de computer en internet. Zij volgen er cursussen of worden doorverwezen van of naar andere instellingen. Lokale partners bouwen en onderhouden het (digi-)Taalhuis, met professionals en vrijwilligers.

In 2019 willen de Overijsselse bibliotheken inzicht krijgen in de huidige stand van zaken van het digiTaalhuis en de verdere ontwikkeling.

Dit plan draagt bij aan de kwaliteit en duurzaamheid van het digiTaalhuis. Daarnaast aan succesvolle uitvoering van de projecten Taal Werkt Overijssel, Bibliotheek & Integratie en Gezinsaanpak.