Direct naar de inhoud

Wij geloven dat de essentie van een leefbare samenleving is
dat
burgers kunnen meedoen in de samenleving.

Daar zetten we ons iedere dag weer met passie voor in.

Eén op de negen Nederlanders heeft grote moeite met lezen en schrijven. 50% hiervan is een ouder van een kind jonger dan 18 jaar. Deze ouders kunnen hun kinderen niet goed voorlezen en praten minder met hun kind. Het ontbreekt hen in veel gevallen aan vaardigheden om een positieve leesopvoeding te bieden. Met als mogelijk gevolg dat kinderen de basisschool beginnen met een taalachterstand die vaak niet meer in te halen is. 18%! van de leerlingen in het voortgezet onderwijs is laaggeletterd. Zij zijn de toekomstige ouders, die deze problematiek op hun beurt dreigen door te geven aan hun kinderen. We spreken dan van de cyclus van laaggeletterdheid.

De gezinsaanpak is een effectieve manier om deze cyclus te doorbreken. Deze aanpak is er op gericht dat ouders worden ondersteund bij de verdere ontwikkeling van hun eigen basisvaardigheden en tegelijkertijd leren hun kinderen te ondersteunen in de taalontwikkeling.

Samenhang en samenwerken!
Om dit te bereiken is het enerzijds nodig om bibliotheekprogramma’s voor volwassenen en voor kinderen in samenhang met elkaar aan te bieden en anderzijds pleit het voor een structurele samenwerking tussen de Bibliotheek en partners. Zo komen we tot een hoger bereik van laaggeletterde ouders en een groter effect!

 

Lees meer over de gezinsaanpak