Direct naar de inhoud

Wij geloven dat de essentie van een leefbare samenleving is
dat
burgers kunnen meedoen in de samenleving.

Daar zetten we ons iedere dag weer met passie voor in.

Sociale Kaart G!Ds

De Bibliotheek is bezig aan een omslag: van klassieke ‘uitleenbibliotheek’ naar brede maatschappelijke bibliotheek. Deze rol is ook verankerd in de Wsob waarin staat dat de bibliotheek een bijdrage moet leveren aan persoonlijke ontwikkeling en educatie.
Binnen dit kader is de rol van de bibliotheek als ‘hulpplein’ waar mensen terecht kunnen voor allerhande vragen op het gebied van de (digitale) overheid, gezondheid en zorg en welzijn. De bibliotheek als informatiemakelaar die ervoor zorgt dat mensen ‘warm’ worden doorverwezen naar de juiste instantie.

Om deze rol optimaal te vervullen is een sociaal, educatieve kaart onontbeerlijk. Bibliotheken moeten immers weten welke instanties op lokaal niveau actief zijn zodat ze de burger van de juiste informatie kunnen voorzien.

Doelstellingen
Lokaal doel: bibliotheken zien de meerwaarde van het inzetten van G!DS voor diverse doeleinden en dragen actief bij aan het ontwikkelen van een landelijk dekkende sociaal educatieve kaart met G!DS.
Overstijgend doel: Een ‘toekomstvast’ scenario met een heldere rolverdeling van de verschil-lende partijen op landelijk, provinciaal en lokaal niveau dat ervoor zorgt dat de database up to date en actueel blijft.