Wij geloven dat de essentie van een leefbare samenleving is
dat
burgers kunnen meedoen in de samenleving.

Daar zetten we ons iedere dag weer met passie voor in.

Bibliotheken zijn druk bezig met de transitie van de klassieke Bibliotheek naar de maatschappelijk educatieve Bibliotheek. Daarmee komt ook meer nadruk te liggen op de Bibliotheek als plek waar burgers hun digitale en technische vaardigheden verder kunnen ontwikkelen, zoals informatievaardigheden, mediawijsheid, ICT basisvaardigheden en computational thinking.

De Overijsselse Bibliotheken ondersteunen de ontwikkeling van een plek waar burgers hun 21e eeuwse vaardigheden verder kunnen ontwikkelen, door:

  • provinciale en lokale projecten uit te voeren;
  • kennis en informatie te delen;
  • uitwisselen van ervaringen te faciliteren.

Deze pagina geeft een overzicht van deze activiteiten binnen het Overijssels Netwerk.

Websites

Publicaties

Onderzoek

Artikelen

Lesmaterialen

Community en kennisdeling

Projecten


FabLab Hardenberg

Fablab Hardenberg heeft als doelstelling een fysieke maakplaats te zijn waar iedereen zijn ideeën om kan zetten in fysieke producten, ontwerpen kan delen en kennis op kan doen op het gebied van nieuwe skills.

Makerkar

De Makerkar is een mobiele maakplaats. Met bestaand transport reist de Makerkar naar verschillende bibliotheekvestigingen, scholen en andere instellingen. Binnen het innovatieproject 'de kar trekt!' wordt de Makerkar in Noord West Veluwe, Dalfsen-Nieuwleusen, Steenwijk en Staphorst getest in de praktijk. Dit zijn plattelandsgebieden. De Bibliotheken verkennen samen met Rijnbrink de mogelijkheden van de Makerkar voor kleine kernen door de eenvoudige manier van vervoeren. Door de inzet van de Makerkar ontstaat er verdere ruimte voor innovatie en het maken van keuzes passend bij het beleid van de Bibliotheek. Dit vertalen we gezamenlijk naar een lokaal projectplan.

TechniekTaal

Een grote hoeveelheid nieuwe technologieën – denk aan digitalisering, robotisering en kunstmatige intelligentie - komt op onze samenleving af en zorgt voor veranderingen in ons dagelijks leven.Welke rol kan de Bibliotheek hierin spelen?

Techniektalent Deventer

In mei 2018 is de Bibliotheek Deventer in samenwerking met vijf scholen gestart met het project Techniektalent Deventer. De vraag naar technisch opgeleid personeel neemt de komende jaren toe. Om leerlingen al vroeg te interesseren voor een technische opleiding biedt de bibliotheek ruimte aan innovatieve makersplaatsen.

Wowi en Medialabs

In dit innovatieproject richten we ons specifiek op kinderen en jongeren van 10 – 14 jaar. De Bibliotheek wil een bijdrage leveren aan het curriculum van de toekomst (Stichting Leerplan Ontwikkeling). Kinderen en jongeren (en de omgeving van deze doelgroep) groeien op in wereld waar 21e eeuwse vaardigheden noodzakelijk zijn om mee te kunnen doen.