Bibliotheken zijn druk bezig met de transitie van de klassieke Bibliotheek naar de maatschappelijk educatieve Bibliotheek. Daarmee komt ook meer nadruk te liggen op de Bibliotheek als plek waar burgers hun digitale en technische vaardigheden verder kunnen ontwikkelen, zoals informatievaardigheden, mediawijsheid, ICT basisvaardigheden en computational thinking.

De Overijsselse Bibliotheken ondersteunen de ontwikkeling van een plek waar burgers hun 21e eeuwse vaardigheden verder kunnen ontwikkelen, door:

  • provinciale en lokale projecten uit te voeren;
  • kennis en informatie te delen;
  • uitwisselen van ervaringen te faciliteren.

Deze pagina geeft een overzicht van deze activiteiten binnen het Overijssels Netwerk.

Artikelen