Wij geloven dat de essentie van een leefbare samenleving is
dat
burgers kunnen meedoen in de samenleving.

Daar zetten we ons iedere dag weer met passie voor in.

Makerparty Overijssel

Steeds meer Bibliotheken bieden maak-diensten aan. De Overijsselse Bibliotheken willen hun lokale Bibliotheken ondersteunen in hun dienstenaanbod. Het dienstenaanbod willen we gezamenlijk innoveren, verdiepen en verbreden. Dit doen we door het organiseren van een Makerparty Overijssel.

In het voorjaar is door SPN themagroep Werkplaats een Makerparty aangeboden aan Bibliotheekmedewerkers. Dit werd georganiseerd door Fryslan, Cubiss en Rijnbrink. Tijdens deze tweedaagse hebben bibliotheekmedewerkers uit het land onder begeleiding verschillende technieken geleerd: 2D, 3D, electronica, textiel, robotica, programmeren, VR-AR-MR-XR en digitale geletterdheid. De begeleiding werd verzorgd door experts uit het land.

De deelnemers fungeren nadien als werkplaatsambassadeurs in hun eigen lokale Bibliotheeknetwerk. Op deze manier wordt de opgedane kennis geborgd en kunnen lokale vragen beter beantwoord worden. Door beperkte ruimte hebben vanuit Overijssel 8 deelnemers (4 Bibliotheken) deelgenomen.

Vanuit SPN worden zowel het draaiboek voor deze Makerparty als de gebruikte werkmethodes gedeeld.

We bieden de Makerparty voor Overijsselse Bibliotheken in het najaar aan. De organisatie ligt bij Rijnbrink.

Binnen de Tour Bibliotheek & Technologie nemen we een deel van het aanbod mee door een vertaling naar een mini-makerparty voor Bibliotheekmedewerkers.