Makerkar

Makerkar

De Makerkar is een mobiele maakplaats. Met bestaand transport reist de Makerkar naar verschillende bibliotheekvestigingen, scholen en andere instellingen. Binnen het innovatieproject 'de kar trekt!' wordt de Makerkar in Noord West Veluwe, Dalfsen-Nieuwleusen, Steenwijk en Staphorst getest in de praktijk. Dit zijn plattelandsgebieden. De Bibliotheken verkennen samen met Rijnbrink de mogelijkheden van de Makerkar voor kleine kernen door de eenvoudige manier van vervoeren. Door de inzet van de Makerkar ontstaat er verdere ruimte voor innovatie en het maken van keuzes passend bij het beleid van de Bibliotheek. Dit vertalen we gezamenlijk naar een lokaal projectplan.

De Makerkar is een open source ontwerp en ontwikkeld door Bart Bakker van Fablab Benelux.

Doel
Zoveel mogelijk mensen in de lokale kernen bereiken met technologie en bijbehorende kennis en vaardigheden vanuit passende bibliotheekdienstverlening.

We bereiken gerichte doelgroepen in de kernen van Nunspeet, Dalfsen, Nieuwleusen, Staphorst en Steenwijk, variërend van leerlingen in het onderwijs, volwassenen, senioren en vluchtelingen. De Bibliotheken ontwikkelen, soms met lokale samenwerkingspartners of met ondersteuning van Rijnbrink, programma’s om aan te sluiten bij deze specifieke doelgroep en binnen de mogelijkheden die er zijn binnen de organisatie.

Resultaat
De ervaringen zijn landelijk gedeeld. Dat deden we gedurende de projectperiode binnen de SLACK groep ‘Bibliotheeklabs’. De directe lessen en instructies die er gegeven zijn kunnen ook landelijk gedeeld worden. Andere bibliotheken met een Makerkar of Fablabs (plekken met 3D printers, vinylplotters en lasersnijders) kunnen hier gebruik van maken en daarmee is het landelijk deelbaar en opgeschaald.

Daarnaast wordt alle informatie op de BiebtoBieb-groep Maakplaatsen geplaatst.

Vervolg
We gaan de Makerkar in Overijssel verder ontwikkelen en uitrollen. Concreet gaat Rijnbrink samen met de Overijsselse Bibliotheken de Makerkar op verschillende locaties plaatsen in periode september-december 2019.

Meer informatie of vragen? Neem contact op met Carola Oortwijn.