Toolkit | Duurzaam ondernemen met je lab

Toolkit | Duurzaam ondernemen met je lab

Deze toolkit is een hulpmiddel bij het starten van een lab, het continueren van een lab en bij de afweging om er wel of niet één op te zetten.

Klik hier om de toolkit te bekijken.