Visiedocument | Techniektaal

Visiedocument | Techniektaal

Een grote hoeveelheid nieuwe technologieën - denk aan digitalisering, robotisering en kunstmatige intelligentie - komt op onze samenleving af. Wat is de impact van deze ontwikkelingen op het dagelijks leven van mensen? En welke rol kan de Bibliotheek vervullen om hen te helpen daarmee om te gaan?

Dit visiedocument, ontwikkeld met het netwerk van Overijsselse bibliotheken, gaat in op deze vragen. Daarnaast biedt het praktische handreikingen voor bibliotheken om een lokale visie en aanpak te ontwikkelen op het thema Bibliotheek en technologie.

Klik hier om de publicatie te lezen.