TechniekTaal

TechniekTaal

Een grote hoeveelheid nieuwe technologieën – denk aan digitalisering, robotisering en kunstmatige intelligentie - komt op onze samenleving af en zorgt voor veranderingen in ons dagelijks leven.Welke rol kan de Bibliotheek hierin spelen?

Wat de consequenties precies zijn voor de samenleving en wat de impact is voor individuele mensen is lastig te voorspellen. Naast bewustwording van de impact van deze technologieën brengen ze ook het ontwikkelen van nieuwe/andere vaardigheden met zich mee.

Doel
De Overijsselse bibliotheken willen onderzoeken welke rol zij kunnen spelen rondom deze technologische ontwikkelingen en de impact op het functioneren van mensen. Dit onderzoek is mogelijk omdat de VNOB de projectaanvraag ‘Participeren in de samenleving van de toekomst’ gehonoreerd heeft gekregen van de provincie Overijssel om de Overijsselse bibliotheken gezamenlijk de verkenning te laten doen naar welke toegevoegde waarde zij lokaal kunnen bieden, in partnerschap met onderwijs, overheid en ondernemers, bij het ondersteunen van inwoners om te kunnen blijven meedoen in een samenleving die snel verandert door nieuwe technologieën.

Resultaten
Wanneer het onderzoek is afgerond zijn de volgende resultaten behaald:

  1. Uitgewerkte visie op de toegevoegde waarde van bibliotheken bij het vraagstuk van de veranderende samenleving door technologische ontwikkelingen.
  2. Definitie/beschrijving van de rol van de bibliotheek.
  3. Een ontwikkelde methode om op lokaal niveau een eigen profiel te bepalen met betrekking tot technologie (framework dienstverlening TechniekTaal).

Meer informatie of vragen? Neem contact op met Carola Oortwijn.