Wij geloven dat de essentie van een leefbare samenleving is
dat
burgers kunnen meedoen in de samenleving.

Daar zetten we ons iedere dag weer met passie voor in.

Techniektalent Deventer

In mei 2018 is de Bibliotheek Deventer in samenwerking met vijf scholen gestart met het project Techniektalent Deventer. De vraag naar technisch opgeleid personeel neemt de komende jaren toe. Om leerlingen al vroeg te interesseren voor een technische opleiding biedt de bibliotheek ruimte aan innovatieve makersplaatsen.

In de bibliotheek is ruimte om je 21e -eeuwse kennisvaardigheden uit te breiden of te ontdekken. In het nieuwe gebouw aan de Stromarkt is plaats voor een werkplaats. Deze werkplaats heeft verschillende middelen zoals software, elektronica, 3D printers, robots en andere machines. In het Fablab kunnen alle Deventenaren terecht om zich te laten informeren over alle (technologische)ontwikkelingen.

Vanuit de gedachte van het Fablab heeft Bibliotheek Deventer in de projectperiode vijf scholen geholpen met het opzetten van een kennis-en-leernetwerk over techniekonderwijs. De projectperiode kende een aanlooptijd van drie maanden en een volledig schooljaar. Met behulp van de provinciale regeling Techniekpact voor het po-vo kon Bibliotheek Deventer deze maakplaats, het Fablab, inrichten en programmeren. Met het Fablab als belangrijke radar zijn in samenspraak met creatief technisch docenten en de betrokken scholen onderwijsconcepten ontwikkeld. Tijdens een kick-off middag en verschillende inspiratiemiddagen is hieraan gewerkt. Er is samen met docenten van de vijf scholen geëxperimenteerd met expeditie Robot Marvin. Op deze manier leren kinderen spelenderwijs ontdekken hoe een robot werkt en leren de leerlingen ICT-vaardigheden, programmeren en computational thinking.

Deze kennis is gedeeld in het online leerplatform Gynzy. Dit online leerplatform is beschikbaar gesteld door de samenwerkingspartner Topicus. Gynzy is een tool voor interactieve instructie op het digibord en adaptieve verwerking. Door Gynzy kunnen leerlingen individueel en zelfstandig de stof verwerken. De docent bepaalt waar ze aan werken en krijgt een terugkoppeling met de leerkracht-app. Hierdoor krijgen de leerkrachten een live overzicht van de resultaten van de leerlingen en weten de leerkrachten hoe de leerlingen ervoor staan.  Door het gebruik van Gynzy werd de haalbaarheid voor scholen groter, omdat dit beter aansloot in het algehele programma van de klassen. Hiermee is de borging en haalbaarheid van het project vergroot.

Op de website van WoWi! zijn de ontwikkelde lessen door Saxion-studenten geplaatst.

Resultaten
Met het project heeft Bibliotheek Deventer de rol van verbinder vorm gegeven. Door het project werd ontmoeting gecreëerd tussen basisscholen, techniekonderwijs en lokale partners. Hierdoor stimuleert, ondersteunt en faciliteert de bibliotheek Deventer Deventenaren om mee te kunnen doen en bij te kunnen dragen aan de moderne kennissamenleving.

Vervolg
Na de zomer van 2019 start een nieuwe tranche (subsidieregeling Deventer Techniekpact po-vo) onder leiding van Bibliotheek Deventer. De Bibliotheek legt de nadruk op de rol als kennismakelaar en verbind vraag, behoefte en aanbod. Dit doet de bibliotheek met een uitgebreide groep. In het vervolgproject wordt ingezet op een bereik van minimaal 25 scholen, minimaal 15 bedrijven en ook het VMBO. Deventer Informatiestad is penvoerder.