Wij geloven dat de essentie van een leefbare samenleving is
dat
burgers kunnen meedoen in de samenleving.

Daar zetten we ons iedere dag weer met passie voor in.

Wowi en Medialabs

In dit innovatieproject richten we ons specifiek op kinderen en jongeren van 10 – 14 jaar. De Bibliotheek wil een bijdrage leveren aan het curriculum van de toekomst (Stichting Leerplan Ontwikkeling). Kinderen en jongeren (en de omgeving van deze doelgroep) groeien op in wereld waar 21e eeuwse vaardigheden noodzakelijk zijn om mee te kunnen doen.

WoWi!
WoWi! is een mobiele lab: Workshop on Wheels Innovation. Het is een rijdende werkplaats waar kinderen en jongeren kunnen kennismaken met de nieuwe digitale een technologische ontwikkelingen. Op een verrassende en slimme manier heeft WoWi! inmiddels veel kinderen en jongeren bereikt met een educatief programma gericht op techniek, programmeren en vormgeven (21e- eeuwse vaardigheden).

Medialabs in bibliotheken
Met dit innovatieproject willen de Overijsselse Bibliotheken ook die lokale bibliotheken ondersteunen die mogelijkheid zien om een vast lab in de vestiging te (door)ontwikkelen en de gezamenlijke kennisdeling en – ontwikkeling mobiliseren.

Doelstellingen

  • De bibliotheek biedt een (mobiele) werkplaats (zogenaamde Makerspace of Fablab) en is een creatief en educatief platform waar kennis- en talentontwikkeling centraal staan.
  • Met WoWi! bereiken we door een educatief binnen- en buitenschools programma kinderen van 10-14 jaar op het gebied van 21e eeuwse vaardigheden.
  • Met WoWi! kunnen we alle kinderen en jongeren in Overijssel bereiken door fysiek bereikbaar en toegankelijk te zijn.
  • Samen met partners ontwikkelen we een educatief en actueel programma dat aansluit bij de doelgroep en inspringt op de technologische ontwikkelingen.
  • We ondersteunen lokale medialabs in de bibliotheek op het gebied van programmering, personeel, kennis, doorontwikkeling en innovaties.
  • Gezamenlijk werken we aan een provinciaal en regionaal netwerk waarin verbinding wordt gezocht met bedrijven in techniek en onderwijs.
  • De Overijsselse Bibliotheken werken aan zichtbaarheid van de Medialabs in het kader van de Bibliotheek van de Toekomst.

Meer informatie of vragen? Neem contact op met Carola Oortwijn.