Wij geloven dat de essentie van een leefbare samenleving is
dat
burgers kunnen meedoen in de samenleving.

Daar zetten we ons iedere dag weer met passie voor in.

De burger aan Zet

28E0373In Nederland is een ontwikkeling gaande rondom de participatie van burgers. De overheid doet een beroep op burgers om een bijdrage te leveren aan de veranderingen om hen heen, maar burgers doen ook een beroep op de overheid om hen te ondersteunen. 

Enerzijds zijn burgers zoekende naar hun rol in de maatschappij, waarbij de centrale overheid steeds meer verantwoordelijkheden bij de lokale overheid legt en deze laatste de burgers zoveel mogelijk verantwoordelijkheden geeft. Denk daarbij aan burgerinitiatieven, maar ook aan zelfredzaamheid of aan mantelzorg en “naoberschap/noaberschap”. Anderzijds zijn burgers op zoek naar een laagdrempelige onafhankelijke organisatie waar zij terecht kunnen met vragen op het gebied van zelfredzaamheid zoals zorg, welzijn, gezondheid, werk en inkomen en gebruik kunnen maken van een aanbod dat past bij hun ontwikkelings- en kennisvragen. Deze ontwikkelingen komen samen in de Bibliotheek.

Burgerinitiatieven, sociaal domein en persoonlijke ontwikkeling komen samen
De Bibliotheek is in transitie van uitleenbibliotheek naar de educatieve maatschappelijke Bibliotheek, waarbij in samenwerking met andere organisaties de rol en positie van de burgers steeds belangrijker wordt. Steeds vaker vinden burgers zelf al hun weg naar de Bibliotheek met de vraag om ondersteuning in zelfredzaamheid of om hen te faciliteren in hun ambitie. Burgerinitiatieven, het sociaal domein en persoonlijke ontwikkeling komen op deze manier bij elkaar en bieden kansen voor de Bibliotheek om verandering in de maatschappij vorm te geven en daarmee haar positie te versterken.

In het Overijssels Bibliotheeknetwerk zien we verschillende projecten die inspelen op deze veranderingen. Zo is er een project ‘Burgers mee aan zet’ geweest en zijn er projecten die de rol en positie van de Bibliotheek in het sociaal domein onderzoeken en richting geven. In deze projecten wordt er onder andere gewerkt met het visiespel Burgerparticipatie en de Kansenscan. Persoonlijke ontwikkeling, zelfredzaamheid en de nieuwe werkwijze waarop met burgers wordt samengewerkt, zijn nieuwe ontwikkelingen die elkaar aanvullen en elkaar kunnen versterken. Dit project ‘Burger aan Zet’ komt daarin tegemoet.

Doelstelling
Meer burgerparticipatie bij het vormgeven aan de vernieuwde, maatschappelijke en educatieve Bibliotheek in Overijssel en daarmee invulling geven aan de gewenste positie van de Bibliotheek in de samenleving.