Democratie

Democratie

Onze samenleving verandert, groeiende ongelijkheid en polarisatie hebben werking op onze democratie. Daarnaast neemt participatie van burgers in de (lokale) democratie af. Als vrijplaats voor kennis, informatie en inspiratie liggen er kansen voor de Bibliotheek om hier meer mee te doen. De Bibliotheek is een plek waar iedereen in vrijheid geïnformeerd kan worden over én kennis kan maken met onze democratische waarden. Ook een plek om deze kritisch te bevragen en context te bieden.

Gids vol inspiratie 
Rijnbrink ontwikkelde samen met Gelderse en Overijsselse bibliotheken een inspiratiegids. Deze gids is gevuld met ruim 30 voorbeelden van bestaande en nieuwe programmering, activiteiten en partners rondom dit thema zoals gezien in bibliotheken en daarbuiten. Online sessies met bibliotheken vormden de basis voor deze frisse publicatie. Blader hier door de inspiratiegids. (de gids is het beste te bekijken in Adobe PDF).