Direct naar de inhoud

Wij geloven dat de essentie van een leefbare samenleving is
dat
burgers kunnen meedoen in de samenleving.

Daar zetten we ons iedere dag weer met passie voor in.

Duurzaamheid

Duurzaamheid

Duurzaamheid is één van de actuele maatschappelijke thema’s waarin een snelle ontwikkeling plaatsvindt. Het staat hoog op de agenda van veel gemeentes en provincies en ook bibliotheken kunnen een rol spelen in het duurzamer maken van onze samenleving. Zo kan de Bibliotheek een plek zijn voor informatieoverdracht, voor publiek debat en ontmoeting en voor de verbinding met lokale doelgroepen. De Bibliotheek vormt een belangrijke schakel om het verhaal over duurzaamheid te vertellen en het thema zo toegankelijk en begrijpelijk te maken voor iedereen.

Samen met Gelderse bibliotheken en Overijsselse bibliotheken bundelen wij kennis, ervaringen en inspiratie omtrent het thema Duurzaamheid om dit op toegankelijke wijze met het netwerk te delen via themapublicaties of inspiratiedagen. Daarnaast ondersteunen we bibliotheken bij het bieden van lokale programmering rond dit thema. Hiermee willen we bibliotheken en bezoekers helpen om bewustwording te creëren en op lokaal niveau concreet aan de slag te gaan.

Meer weten? Of zijn er ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid die wij niet mogen missen? Mail naar Laurie de Zwart.