Erfgoed/historie

Activiteiten in het domein erfgoed/historie passen van oudsher goed bij de bibliotheken; waar het vertellen van verhalen en het verbinden van verleden en heden en ontmoeting aan de orde van de dag zijn. In dit traject zoeken we naar een voor het Overijsselse netwerk relevante invulling van het thema historie/erfgoed.

In 2019 wordt het traject ingevuld via drie lijnen:

  • Een bijdrage aan de provinciebrede invulling van de herdenking ‘75 jaar Vrijheid’.
  • Een gezamenlijke invulling van de maand van de Geschiedenis/archeologie (oktober).
  • In kaart brengen (en eventueel gezamenlijk uitrollen) van interessante permanente ondersteuningsopties.

De inzet is gericht op betrokkenheid van in principe alle organisaties binnen het Overijsselse netwerk. Aanhaken bij elk van de onderdelen is echter een lokale keuze.

Meer informatie of vragen? Neem contact op met Georges Elissen.