Leergang ‘Programmeren in de Bibliotheek’

Leergang ‘Programmeren in de Bibliotheek’

In opdracht van het Gelders netwerk hebben Rijnbrink en Lux Nijmegen een leergang rondom programmeren ontwikkeld. De leergang 'Programmeren in de Bibliotheek', gestart in 2020, is voor programmamakers van bibliotheken en cultureel-maatschappelijke organisaties waar de Bibliotheek onderdeel van is. Dit tiendaagse curriculum is er op gericht om de inhoudelijke, creatieve, zakelijke en communicatieve competenties van programmamakers van bibliotheken verder te ontwikkelen.

In het traject wordt inhoudelijke inspiratie nadrukkelijk in verbinding gebracht met de eigen werkpraktijk. Aan het eind van de leergang hebben deelnemers nieuwe vaardigheden, inzichten, inspiratie en concrete ideeën opgedaan. Ook stellen ze onderweg een persoonlijk portfolio samen: een bondig document waarin ze laten zien wie zij zijn als programmamaker en wat hen inspireert, inclusief een uitgewerkt programmaplan. Benieuwd naar ervaringen? Lees hier het artikel 'In gesprek met..'. Twee deelnemers uit een latere editie vertellen in dit artikel over hun ervaringen. 

Derde editie gestart leergang3
In 2020 vond een eerste editie van de leergang plaats met een groep enthousiaste Gelderse programmamakers, die deels online en deels live plaatsvond. In 2022 starten er opnieuw twee groepen met deelnemers uit Gelderland, Overijssel, Limburg, Noord-Holland, Drenthe én Friesland. Voor deelnemers uit kleine en middelgrote bibliotheken is het mogelijk om een deel van de kosten te financieren vanuit de provincies. Bekijk hier de flyer met alle informatie over de leergang. 

Programmeursoverleggen
De grootste bijvangst noemen we altijd de nieuwe onderlinge contacten tussen programmeurs. In 2022 ondersteunt Rijnbrink de drie afgestudeerde groepen van de leergang – en andere geïnteresseerden – door middel van een ruime agenda met kennisuitwisseling en inspiratie. In 2022 besteden we aandacht aan ‘fictie als gids’. Met Literair Productiehuis De Nieuwe Oost | Wintertuin gaan we in gesprek over financiering en nieuwe geldstromen. Ook besteden we aandacht aan manieren om ontmoetingen met anderen te stimuleren. Binnenkort is hier het hele programma én een aanmeldlink te vinden.

Meer informatie of vragen? Neem contact met op met Laurie de Zwart.