Wij geloven dat de essentie van een leefbare samenleving is
dat
burgers kunnen meedoen in de samenleving.

Daar zetten we ons iedere dag weer met passie voor in.

Leeskringen

Met anderen praten over boeken in een leesclub zorgt voor verbreding van je leefwereld en is een middel om je te verdiepen in maatschappelijke onderwerpen. Leesclubs bevorderen het lezen van boeken die je als lezer nog niet kent.

Binnen de Overijsselse bibliotheken vormen leesclubs een middel voor zowel persoonlijke ontwikkeling als voor ontmoeting tussen bezoekers.

Doorontwikkeling
Vrijwel elke Overijsselse Bibliotheek verzorgt aanbod voor leesclubs, deels in samenwerking met Rijnbrink via 'Mijnleeskring.nl’. De basis bestaat uit het leveren van boeken, achtergrondmateriaal en/of deskundige begeleiding. De clubs behandelen boeken uit verschillende genres en zijn voor jong en oud.

Het is tijd om goede voorbeelden te bundelen: om elkaar te inspireren en om de juiste samenwerkingspartners te vinden om deelname te bevorderen. Daar hoort ook kennisdeling over werkvormen voor leesclubs bij, zodat de gesprekken zich verdiepen. Bekeken wordt verder waar en welke terugkerende ondersteuningsbehoefte op tafel ligt bij de organisaties, zodat daar als netwerk in gezamenlijkheid actie op kan worden ondernomen.

Nieuwe vorm en pilot
Over twee trending non-fictie boeken verzamelen we achtergrondmateriaal die bibliotheken kunnen gebruiken voor een ‘open leesclub’. Lezers die vooral online te vinden zijn, informeren we over het aanbod via 'Lezen voor leesclubs' van de Bibliotheek Online.

Meer informatie of vragen? Neem contact op met Tineke Datema.