Onverwachte ontmoetingen

Onverwachte ontmoetingen

In de Bibliotheek vinden op allerlei niveaus ontmoetingen plaats: tussen bekenden of tussen bezoekers en medewerkers, maar er kunnen ook nieuwe bruggen worden geslagen. Als sociale ontmoetingsplek kan de Bibliotheek een belangrijke rol spelen in het bij elkaar brengen van groepen mensen die elkaar in het dagelijks leven niet (meer) vanzelfsprekend tegenkomen.

Deze onverwachte ontmoetingen zijn waardevol omdat ze bezoekers (onbewust) blootstellen aan de diversiteit van de samenleving, mensen in contact brengen met nieuwe thema’s, ideeën en denkbeelden en onderlinge uitwisseling stimuleren. Door op een creatieve, innovatieve en verrassende manier te programmeren kan de Bibliotheek al haar bezoekers (zowel nieuw, als bestaand) zo’n verrijkende ervaring bieden.

In 2020 verkent Rijnbrink samen met het netwerk van Gelderse bibliotheken en Overijsselse bibliotheken nieuwe verrassende werkvormen en samenwerkingen. Doel is om bibliotheken te helpen het gesprek tussen bezoekers te initiëren en daarnaast te stimuleren om te (leren) kijken met andere ogen.

Inspiratiegids in de maak
Momenteel werken we aan een inspiratiegids rond dit thema. Streven is om de gids medio april 2021 te publiceren. 

Meer weten? Of zijn er ontwikkelingen op dit gebied die wij niet mogen missen? Mail naar Elisabeth Rullens.