Wij geloven dat de essentie van een leefbare samenleving is
dat
burgers kunnen meedoen in de samenleving.

Daar zetten we ons iedere dag weer met passie voor in.

Studiekringen

Een studiekring is een combinatie van ontmoeten, ervaringen delen en nieuws ontdekken. Het voordeel voor deelnemers is dat zij zich door het delen van informatie meer betrokken voelen bij elkaar en de maatschappij.

‘Het houdt het hoofd jong en bevredigt de nieuwsgierigheid’, aldus één van de deelnemers. Bij het woord ‘studie’ moet je eerder denken aan een nieuwsgierige oriëntatie op nieuwe onderwerpen, dan aan diepgravende studie. Een studiekring houdt de geest actief.

Deelnemers aan een Studiekring 50+:

 • Verdiepen zich in zelf gekozen onderwerpen.

 • Blijven actief van hersenen en geest.
 • Doen nieuwe kennis en inzichten op.
 • Wisselen onderling gedachten, ideeën en meningen uit.
 • Ontdekken nieuwe dingen en andere invalshoeken.
 • Ontmoeten leeftijdsgenoten.
 • Ontplooien eigen talenten.

De ondersteuning vanuit het netwerk richt zich op de 1e contact met het Platform Studiekringen 50+, het organiseren van informatiebijeenkomsten, hulp bij de opstart van studiekringbijeenkomsten (coaching en overgang naar verzelfstandiging).

Specifieke aandachtspunten voor 2019 zijn:

 • Begeleiding van nog een fors aantal studiekringen in hun opstart. Zo wordt in januari gestart in Enschede en staat Staphorst in de startblokken. Bij gebleken belangstelling wordt nog een extra training voor Overijssel gegeven, al dan niet in samenspraak met inzet bij Biblionet Drenthe?
 • Verdere uitrol van de studiekringen in Overijssel, mede door inzet van de club specialisten die nu al enthousiast met de studiekringen bezig zijn (Salland, Hengelo, Hardenberg/Dedemsvaart, Holten, Vriezeveen).
 • Borging wordt opgepakt door een stevig aanbod te maken/doen voor studiekring begeleiders.
 • Verdere professionalisering door de studiekring als officiële interventie opgenomen te krijgen in de interventiebank van Movisie. Dit met subsidie van de KB, maar wel zodanig dat hier lokaal aandacht aan wordt geschonken. Dit om de zichtbaarheid van de studiekringen te vergroten.

Meer informatie of vragen? Neem contact op met Yvonne Sinkeldam.