veranderen en verbredenDoor te innoveren en - waar mogelijk - te digitaliseren wil het Overijssels Bibliotheeknetwerk de uitleenfunctie effectiever en efficiënter maken. Tegelijkertijd onderzoekt zij de mogelijkheden om de continuïteit en flexibiliteit van het netwerk te kunnen waarborgen.

Het Overijssels Bibliotheeknetwerk in 2020:

  • beschikt over een geïmplementeerde HR-visie en bijbehorend instrumentarium;
  • heeft in haar begroting een vast percentage ruimte vrij gemaakt om jaarlijks in te zetten op nieuwe initatieven en experimenten, en;
  • kent een organisatievorm die aansluit bij de vernieuwende rol en taak van de Bibliotheek.

Lees meer over deze projecten