Direct naar de inhoud

Wij geloven dat de essentie van een leefbare samenleving is
dat
burgers kunnen meedoen in de samenleving.

Daar zetten we ons iedere dag weer met passie voor in.

Volgens de VOB heeft het bibliotheeknetwerk in deze programmalijn de uitdaging om de klassieke uitleenfunctie effectiever en efficiënter in te richten. De middelen (tijd, geld) die hierbij vrijkomen worden ingezet voor het vervullen van (latente) klantbehoeften en het versterken van de positionering van de maatschappelijk-educatieve Bibliotheek.

Om deze doelen te behalen ligt in deze programmalijn de focus op digitalisering en innovatie van werkprocessen, systemen, logistiek, marketing en collectioneren. Centraal bij deze ontwikkeling staat bij elke stap de vraag: wat is het voordeel voor de eindklant?

Op deze pagina tref je een aantal praktische voorbeelden aan. Deze zijn gericht op gebruik door de bibliotheken en organisaties met bibliotheek als onderdeel. Meer weten? Kennis delen of ideeën of projecten aandragen? Mail naar info@overijsselsebibliotheken.nl.

Lees meer over deze projecten


De begroting: hoe krijg je meer grip?

Het is een vast onderdeel van de bedrijfsvoering van iedere bibliotheek: de begroting. Toch is dit voor veel bibliotheekdirecteuren vaak een worsteling. Een programmabegroting kan hierbij helpen. Maar hoe krijg je een (programma)begroting waar je grip op hebt en waardoor je goed kunt sturen op de financiën?

Blog | Online zichtbaar met de juiste content

Dit is het communicatieblog van Janneke Bloemheuvel. Ze schrijft in eigen woorden over communicatietools. In deze blog staat de contentkalender centraal. Bij de ontwikkeling hiervan is ze als projectadviseur nauw betrokken. 

Marketingplan Overijssel

De Overijsselse bibliotheken voeren op basis van het programma 2020 gezamenlijk beleid met ondersteuning van Rijnbrink. De marketingactiviteiten zijn in het netwerkplan ondergebracht bij de pijler 'Veranderen en verbreden van de klassieke Bibliotheek'.

Samen puzzelen voor de juiste plek

GastBlog | Marijne Bos over vrijwilligersbeleid 

MarCom Buzz

Met de MarCom Buzz worden marketing- en communicatiemedewerkers en adviseurs op de hoogte gebracht over ontwikkelingen landelijke en provinciale projecten en vakinhoudelijke informatie en tips.

Retail/Bibliotheek 3.0

De Bibliotheek ontwikkelt zich naar een maatschappelijke Bibliotheek als hart van de samenleving. Wat betekent dit voor de fysieke Bibliotheek waar naast boeken steeds meer ruimte nodig is voor activiteiten, workshops, studie- en werkplekken? 

Gastblog | Tijd Besparen Met Website Content

Mijn naam is Annemarieke Bos, sinds 1 oktober 2019 ben ik werkzaam als Communicatie- en PR medewerker bij Bibliotheek Hardenberg. Als nieuwkomer had ik al gauw door dat de Bibliotheek de afgelopen jaren enorm veel ontwikkelingen heeft doorgemaakt en volop in beweging is: werk aan de winkel dus. Daarbij ben ik ook aan de slag bij Cultuurkoepel Vechtdal en FabLab Hardenberg, beide onderdelen van Bibliotheek Hardenberg.

Landelijke Contentkalender

In de Contentkalender vind je een overzicht van de landelijke bibliotheekcampagnes. Klik in de kalender op een campagne en je ziet welke content hiervoor beschikbaar is (of komt). Vaak wordt er doorgelinkt naar de desbetreffende organisator, zoals de KB of CPNB.