Marketingplan Overijssel

Het marketingplan komt voort uit het meerjarennetwerkplan 2017-2020. Dit plan beschrijft de gezamenlijke marketingaanpak voor 2019. Met de uitvoering van de marketingprojecten levert de Commissie Marketing een bijdrage aan de realisatie van de provinciale en lokale beleidsdoelstellingen.Het plan is opgesteld in opdracht van de Commissie Marketing als vertegenwoordiging van het netwerk Overijsselse bibliotheken.

Speerpunten in 2019
In 2019 wordt meer aandacht besteed aan ondersteuning bij de lokale uitvoering van de projecten. Dit betekent:

  • Meer 1-op-1 advies/contact/ondersteuning van de lokale Bibliotheek
  • Marketingscan per lokale Bibliotheek opstellen.
  • Advies welke provinciale projecten lokaal uit te voeren en welke niet! (MarComhuis),
  • In welke kerngroep draai je als lokale Bibliotheek mee (passend bij lokale beleid).
  • Ruimte in ureninzet voor advies op lokale projecten die overdraagbaar zijn naar andere Bibliotheken (voorbeeld ledenwerfactie Kop van Overijssel 2018)

Nieuw: bouwsteenbenadering
De thematische aanpak van 2018 wordt voorgezet. We werken met thema’s die onderverdeeld worden in projecten. De marketing en marketingcommunicatie (MarCom)wensen van bibliotheken hebben een aantal belangrijke overeenkomsten. Daarnaast hebben individuele bibliotheken of een groep bibliotheken een specifieke MarCom-wens. In het Marketingplan 2019 wordt daarom ingezet op een bouwsteenbenadering met kernprojecten en specifieke projecten.

Communicatie
Voor de communicatie tussen bibliotheken en het netwerk wordt gebruik gemaakt van de nieuwe versie van Biebtobieb (kennis delen en samenwerken).
Meer informatie of vragen? Mail naar Marjolein Pruim.

Lees het marketingplan voor 2019.