Wij geloven dat de essentie van een leefbare samenleving is
dat
burgers kunnen meedoen in de samenleving.

Daar zetten we ons iedere dag weer met passie voor in.

Marketingplan Overijssel

Het marketingplan komt voort uit het meerjarennetwerkplan 2017-2020. Het beschrijft de gezamenlijke marketingaanpak voor 2018. Met de uitvoering van de marketingprojecten levert de Commissie Marketing een bijdrage aan de realisatie van de provinciale en lokale beleidsdoelstellingen.Het plan is opgesteld in opdracht van de Commissie Marketing als vertegenwoordiging van het Netwerk.

In 2018 kiezen we voor:
1. een inhoudelijke thematische provinciale aanpak en
2. streven we ernaar de projectorganisatie zo in te richten dat lokale Bibliotheken binnen deze projecten zo goed mogelijk aan kunnen sluiten.

Hierdoor krijgt de inzet een gestructureerd karakter; wordt er beter lokaal ingezoomd op de – wisselende – mogelijkheden bij de Bibliotheken; realiseren we meer slagkracht en is er een grotere kans op realisatie en borging.

Zowel bij het opstellen van het marketingplan als bij de uitvoering van de projecten staan de wensen van het Netwerk van Overijsselse Bibliotheken centraal. Deze worden geïnventariseerd en aangedragen door (de leden van) de marketingcommissie en medewerkers Marketing & Communicatie van de verschillende Bibliotheken.

Lees het marketingplan voor 2018.

  • Meisjes-leren.jpg
  • GettyImages-169544402_300RGB.jpg
  • 0010-rijnbrink--30.jpg
  • GettyImages-485208679_300RGB.jpg
  • Meisje-pakt-boek.jpg

Nieuws Verandering & Verbreding