Wij geloven dat de essentie van een leefbare samenleving is
dat
burgers kunnen meedoen in de samenleving.

Daar zetten we ons iedere dag weer met passie voor in.

Hoe kunnen we mensen met lage (digi)taal- en basisvaardigheid structureel het beste helpen om weer mee te kunnen doen aan de samenleving? De Overijsselse Bibliotheken zien grote kansen in versterking van verbindingen tussen zowel de preventieve en curatieve aanpak voor kinderen en volwassenen, alsook tussen werkgevers en sociale partners. De missie van het initiatief (Digi)Taal Werkt is: ‘Partners verbinden in een krachtige lokale en regionale infrastructuur, die in het Overijssel van 2025 resulteert in taal- en basisvaardige kinderen en volwassenen.’ Op naar een basisvaardig Overijssel!

Dit doen we door middel van:

  • Extra impuls voor verbinding tussen preventief en curatief
  • Versterking van de verbinding tussen economische en sociale initiatieven
  • Versnellen van bestaande projecten en kennisdeling
  • Samenwerken door cocreatie op lokaal én regionaal niveau

Meer weten over de aanpak, stand van zaken of heb je een vraag? Neem contact op met het projectsecretariaat via Monique Roskam of projectleider Paul Hulman.

Projecten


Almelo - Gezond in je wijk

Gezond in je wijk is een nieuwe combinatie van taalonderwijs (Taal in de wijk) met gezondheidsbevordering in de vorm van kennis en activiteiten.  

Almelo - Mijn verhaal

Een schrikbarend aantal kinderen en jongeren (tot 18 jaar) verlaat het onderwijs zonder het vereiste taalniveau te beheersen. Zonder preventie loopt 1 op de 10 kinderen risico op laaggeletterdheid.

Dalfsen - Taal voor Thuis

De cursus Taal voor Thuis is ontwikkeld voor laagtaalvaardige ouders van kinderen van 2 tot en met 12 jaar. 

Deventer - Jeugd- en jongerenpersbureau

Bron foto: EU2016NL

Het jeugd- en jongerenpersbureau draagt bij aan het bestrijden van laaggeletterdheid onder kinderen en jongeren tussen de 10 en 18 jaar.

Enschede - Tablets voor laaggeletterden

Het project 'Tablets voor laaggeletterden' is een innovatief project om laaggeletterden in Enschede, met name de zeer moeilijk bereikbare groep NT1-ers, te stimuleren om zich met behulp van een tablet te bekwamen in de Nederlandse taal.

Enschede - Voorleesexpress 2.0

De VoorleesExpress 2.0 wil naast NT2-gezinnen ook meer NT1-gezinnen gaan bereiken in Enschede.

Haaksbergen - Taal op de werkvloer

Verschillende organisaties slaan de handen ineen om laaggeletterdheid onder Haaksbergenaren terug te dringen.

Hengelo - Integratie BoekStart en de Bibliotheek op school

In Hengelo gaan twee succesvolle projecten geintegreerd worden om de impact te vergroten: BoekStart en de Bibliotheek op school.

Hengelo - Non-formeel leeraanbod in de Bibliotheek

De doelstelling van dit project is het ontwikkelen en implementeren van een non-formeel (digi)taal leeraanbod voor de laaggeletterde (NT1 en NT2) en niet digitaal vaardige inwoners van Hengelo.

Hof van Twente - TaalTafel

Hof van Twente wil een vaste en een mobiele TaalTafel inzetten om mensen met een taalachterstand te ondersteunen.

Hof van Twente - Versterken digitale vaardigheden senioren

Aanbieden van een gratis programma voor senioren met onvoldoende digitale vaardigheden op drie locaties: Goor, Markelo en Delden, in de gemeente Hof van Twente. 

Kampen - Integrale wijkaanpak laaggeletterdheid Brunnepe

In Kampen is het aantal laaggeletterden relatief hoog. Naar schatting zo'n 13 tot 16% van de beroepsbevolking. 

Losser - Begin de dag met een boekje

Dit project vergroot de ouderparticipatie van ouders met onvoldoende basisvaardigheden om daarmee de ontwikkelingskansen van hun kinderen te vergroten.

Oldenzaal - Iedereen doet mee!

Verschillende organisaties slaan de handen ineen om (digitale) laaggeletterdheid tegen te gaan, zelfstandigheid te bevordenen, maatschappelijke betrokkenheid van ouders te stimuleren en sport te stimuleren. 

Olst-Wijhe - Taalcarrousel

In Olst-Wijhe is behoefte aan een 'tussenvorm' voor mensen die niet kunnen instromen in een formele opleiding of die nog een gewenningsperiode nodig hebben.  

Steenwijkerland - Training signaleren laaggecijferdheid en digitale vaardigheden

Laaggecijferdheid en weinig digitale vaardigheden kunnen het meedoen in de samenleving bemoeilijken.

Zwartewaterland - Laaggeletterdheid op de werkvloer

Doel: door samenwerking met het bedrijfsleven in Zwartewaterland meer laaggeletterden op het spoor komen en opleiden.

Zwolle - Alle Zwolse kinderen lezen

Dit project is een uitbreiding van de reeds bestaande samenwerking tussen de gemeente Zwolle en Stadkamer met als doel een rijke leesomgeving voor alle Zwolse kinderen van 0-18 jaar. 

Geslaagde conferentie (Digi)Taal Werkt!

Donderdag 1 november vond de conferentie (Digi)Taal Werkt! plaats in het Kulturhus Holten en wij kijken terug op een geslaagde dag! 

Lees meer...

Voorstelling Letter voor Letter groot succes in Hardenberg

In de week van de alfabetisering organiseerde de werkgroep Laaggeletterdheid Hardenberg in theater de Voorveghter de voorstelling ‘Letter voor letter’, met Drentse volkszanger Rene Karst en Carola Smit van BZN.

Lees meer...

SAMENWERKINGSPARTNERS

Bekijk de vele maatschappelijke partners waarmee binnen (Digi)Taal Werkt! wordt samengewerkt: 

Lees meer...