Wij geloven dat de essentie van een leefbare samenleving is
dat
burgers kunnen meedoen in de samenleving.

Daar zetten we ons iedere dag weer met passie voor in.

TAAL WERKT!

Het is tijd voor een krachtige aanpak met taalvaardigheid als essentiële basis om iedereen mee te laten doen. Samen aan de slag zodat TAAL ook echt WERKT! Wat is er nodig om het bereik van laaggeletterden te vergroten?

• Extra impuls voor verbinding tussen preventief en curatief.
• Versterking van de verbinding tussen economische en sociale initiatieven.
• Versnellen van bestaande projecten en kennisdeling.
• Samenwerken door cocreatie op lokaal én regionaal niveau.

Lees ook de projectinformatie van Taal Werkt!

Meer weten over de aanpak, stand van zaken of heb je een vraag?

Neem contact op met het projectsecretariaat via Monique Roskam of projectleider Paul Hulman.  

 AANPAK 

kracht123

UITGAVE 5X INNOVATIEKRACHT

In Overijssel zijn ca. 80.000 mensen die overheidsbrieven, veiligheidsvoorschriften en medicijnbijsluiters niet goed kunnen lezen. Zij weten geen raad met de digitale snelweg en kunnen niet mee in de ambitie van de e-overheid. Ze zijn vaker werkloos of werken minder efficiënt en hebben vaak meer schulden.   

Wie gaat ervoor zorgen dat ook deze mensen goed mee kunnen komen in onze snel veranderende samenleving? 

In Overijssel zijn verschillende innovatieprojecten opgestart met de hulp van de Provincie Overijssel waaronder het project Taal Werkt!. Benieuwd welke andere projecten? Bekijk de uitgave 5x innovatiekracht!