Direct naar de inhoud

Wij geloven dat de essentie van een leefbare samenleving is
dat
burgers kunnen meedoen in de samenleving.

Daar zetten we ons iedere dag weer met passie voor in.

Almelo - Digitaal in de wijk

Almelo - Digitaal in de wijk

Het beheersen van digitale vaardigheden wordt steeds belangrijker. Steeds meer zaken worden tegenwoordig digitaal geregeld, iets waar ouderen niet altijd even vertrouwd mee zijn.

Met het organiseren van een computercursus (4 groepen in totaal) willen we minimaal 20 en maximaal 40 ouderen vertrouwd laten raken met de eigen laptop (of tablet). Met de kennis die de ouderen opdoen tijdens de cursus, geven we hen praktische handvatten om eigen zaken online te regelen en zo hun online veiligheid te waarborgen.

De cursussen worden gegeven in de accommodaties van de sportverenigingen PH en ASV ’57. Deze verenigingen zijn samen met andere Almelose sportverenigingen Actief Betrokken Clubs. Dit zijn sportverenigingen die zich actief inzetten om een maatschappelijke rol te nemen in hun eigen dorp of wijk. Eén van de doelstellingen van de Actief Betrokken Clubs is om het maatschappelijk vastgoed, dus de sportvelden en de kantines, overdag beter te benutten.

De computercursussen moeten bij de deelnemers leiden tot een verbetering in (digi)taalniveau en in de sociale en digitale inclusie. Deelnemers voelen zich na afloop van de cursussen vertrouwder en veiliger in een digitale omgeving. Deelnemers hebben ervaren dat het gebruik van digitale vaardigheden leidt tot meer contact met de medemens, zoals (klein)kinderen. Bovendien merken de deelnemers dat het samenkomen op de sportvereniging en de sociale contacten voorafgaand en na afloop van de cursus met andere deelnemers plezier geeft en een positieve invloed heeft op de sociale vaardigheden. De deelnemers zijn uitgenodigd voor een traject als vervolg op de computercursussen, zoals deelname aan het vervolgaanbod met Digisterker en het wandelprogramma Elke Stap Telt.

  • Samenwerking van: Bibliotheek Almelo, Actief Betrokken Club, Sportbedrijf Almelo, Gemeente Almelo

Project ‘Taal Werkt! op de werkvloer’ in de startblokken!

Eén op de negen Nederlanders tussen de 16 en 65 jaar oud heeft moeite met lezen en schrijven. 57% van deze laaggeletterden heeft een baan. De werkvloer is dus een belangrijke plek om deze groep mensen te kunnen bereiken. Het initiatief ‘Taal Werkt’ wil regionale en lokale verbindingen leggen om laaggeletterden eerder te signaleren en een passend leertraject aan te bieden. Paul Hulman, projectleider bij Rijnbrink vertelt over ‘Taal Werkt! op de werkvloer’.

Lees meer...

Terugblik conferentie Taal Werkt!

Op vrijdag 7 februari vond de conferentie Taal Werkt! plaats. Een week verder kijken we terug op een inspirerende en energieke bijeenkomst. Circa 100 mensen die allemaal een bijdrage leveren of willen leveren aan een basisvaardig Overijssel kwamen samen in De Gasfabriek in Deventer.

Lees meer...

Letter voor Letter-tour

Om aandacht te vragen voor laaggeletterdheid treden zanger René Karst en voormalig BZN leden Carola Smit en Dick Plat op met het ontroerende en feestelijke theaterconcert Letter voor Letter.

Lees meer...

Samenwerking KonnecteD en de Bibliotheek Deventer

KonnecteD vind het belangrijk dat haar medewerkers regie hebben en houden op hun eigen leven en ontwikkeling. Daarom is een samenwerking gestart met de Bibliotheek Deventer, deskundige op het gebied van basisvaardigheden.

Lees meer...