Almelo - Gezond in je wijk

Gezond in je wijk is een nieuwe combinatie van taalonderwijs (Taal in de wijk) met gezondheidsbevordering in de vorm van kennis en activiteiten.  

Gezond in je wijk is ontstaan vanuit het signaal dat voor laagtaalvaardige deelnemers taaltrajecten bij een professioneel taalaanbieder in bepaalde gevallen te zwaar zijn. Deelnemers zijn niet gewend om naar school te gaan, hebben minder structuur in hun leven, of zijn zwaar belast met de zorg en of huishouding binnen het gezin. Het project begeleidt de deelnemers op een laagdrempelige wijze door een kortdurend maatwerk programma aan te bieden dat direct gericht is op de deelnemer zelf en zijn/haar leefomgeving. Deelnemers volgen activiteiten die passen bij hun leven en hebben zelf invloed op de thema’s en keuze in sporten. Sport wordt ingezet als middel om te werken aan gezondheid, diverse basisvaardigheden, het groepsproces en het zelfvertrouwen. Daarnaast kunnen deelnemers parallel trajecten volgen bij het Taalpunt of de Bibliotheek, specifiek gericht op de eigen ontwikkeling.

Het doel van Gezond in je Wijk is tweeledig.

De deelnemer kan beter functioneren in de Nederlandse taal in voor hem/haar relevante situaties in het dagelijkse leven. De deelnemer kan zich beter uitdrukken in de mondelinge communicatie, heeft aandacht voor het luisteren naar anderen, durft in een groep te spreken, begrijpt instructies van de docenten, kan een logboek en (eenvoudige) formulieren invullen, heeft een bezoek gebracht aan de bibliotheek en wordt gestimuleerd boeken te lezen. De deelnemer heeft kennisgenomen van de inhoud van de diverse thema’s die aan de orde komen.

Het onderdeel gezondheid is opgedeeld in drie pijlers; gezond bewegen, gezonde voeding en een gezond zelfbeeld. Het samen sporten speelt een belangrijke rol in het groepsproces, positieve ervaringen en activering. Gezonde voeding komt aan de orde door theoretische onderdelen die aansluiten bij de doelgroep en het samen koken van een gezonde maaltijd. Bij het gezonde zelfbeeld is aandacht voor de persoonlijke ontwikkelingen, weerbaarheid, zelfvertrouwen, 'wie ben ik en wat wil ik?' en de houding van de deelnemer. Hoe kom ik over en hoe wil ik overkomen?

  • Samenwerking van: Bibliotheek Almelo, Actief Betrokken Club, Scoren met Gezondheid, Avedan Welzijn, Gemeente Almelo.

Letter voor Letter in Kampen

De Drentse volkszanger René Karst en voormalig BZN-zangeres Carola Smit zorgden vrijdag 8 november in Kampen voor een mooie show met Nederlandstalige toppers.

Lees meer...

Week van de Alfabetisering in het Deventer Ziekenhuis

Het Deventer Ziekenhuis besteedt op diverse manieren aandacht aan laaggeletterdheid. 

Lees meer...

Succesvolle taalconferentie Losser Totaal

Recht op taal, recht op toekomstkansen, dat is het motto van de taalconferentie die op 11 september werd georganiseerd in ’t Lossers hoes in Losser.

Lees meer...

Samenwerking KonnecteD en de Bibliotheek Deventer

KonnecteD vind het belangrijk dat haar medewerkers regie hebben en houden op hun eigen leven en ontwikkeling. Daarom is een samenwerking gestart met de Bibliotheek Deventer, deskundige op het gebied van basisvaardigheden.

Lees meer...

Online Magazine Taal Werkt! - zomereditie

In deze editie van het online magazine Taal Werkt! delen verschillende samenwerkingspartners hun ervaringen en worden de eerste resultaten van de monitoring gedeeld.

Bekijk het magazine hier.