Wij geloven dat de essentie van een leefbare samenleving is
dat
burgers kunnen meedoen in de samenleving.

Daar zetten we ons iedere dag weer met passie voor in.

Almelo - Gezond in je wijk

Gezond in je wijk is een nieuwe combinatie van taalonderwijs (Taal in de wijk) met gezondheidsbevordering in de vorm van kennis en activiteiten.  

Gezond in je wijk is ontstaan vanuit het signaal dat voor laagtaalvaardige deelnemers taaltrajecten bij een professioneel taalaanbieder in bepaalde gevallen te zwaar zijn. Deelnemers zijn niet gewend om naar school te gaan, hebben minder structuur in hun leven, of zijn zwaar belast met de zorg en of huishouding binnen het gezin. Het project begeleidt de deelnemers op een laagdrempelige wijze door een kortdurend maatwerk programma aan te bieden dat direct gericht is op de deelnemer zelf en zijn/haar leefomgeving. Deelnemers volgen activiteiten die passen bij hun leven en hebben zelf invloed op de thema’s en keuze in sporten. Sport wordt ingezet als middel om te werken aan gezondheid, diverse basisvaardigheden, het groepsproces en het zelfvertrouwen. Daarnaast kunnen deelnemers parallel trajecten volgen bij het Taalpunt of de Bibliotheek, specifiek gericht op de eigen ontwikkeling.

Het doel van Gezond in je Wijk is tweeledig.

De deelnemer kan beter functioneren in de Nederlandse taal in voor hem/haar relevante situaties in het dagelijkse leven. De deelnemer kan zich beter uitdrukken in de mondelinge communicatie, heeft aandacht voor het luisteren naar anderen, durft in een groep te spreken, begrijpt instructies van de docenten, kan een logboek en (eenvoudige) formulieren invullen, heeft een bezoek gebracht aan de bibliotheek en wordt gestimuleerd boeken te lezen. De deelnemer heeft kennisgenomen van de inhoud van de diverse thema’s die aan de orde komen.

Het onderdeel gezondheid is opgedeeld in drie pijlers; gezond bewegen, gezonde voeding en een gezond zelfbeeld. Het samen sporten speelt een belangrijke rol in het groepsproces, positieve ervaringen en activering. Gezonde voeding komt aan de orde door theoretische onderdelen die aansluiten bij de doelgroep en het samen koken van een gezonde maaltijd. Bij het gezonde zelfbeeld is aandacht voor de persoonlijke ontwikkelingen, weerbaarheid, zelfvertrouwen, 'wie ben ik en wat wil ik?' en de houding van de deelnemer. Hoe kom ik over en hoe wil ik overkomen?

  • Samenwerking van: Bibliotheek Almelo, Actief Betrokken Club, Scoren met Gezondheid, Avedan Welzijn, Gemeente Almelo.

Geslaagde conferentie (Digi)Taal Werkt!

Donderdag 1 november vond de conferentie (Digi)Taal Werkt! plaats in het Kulturhus Holten en wij kijken terug op een geslaagde dag! 

Lees meer...

Voorstelling Letter voor Letter groot succes in Hardenberg

In de week van de alfabetisering organiseerde de werkgroep Laaggeletterdheid Hardenberg in theater de Voorveghter de voorstelling ‘Letter voor letter’, met Drentse volkszanger Rene Karst en Carola Smit van BZN.

Lees meer...

SAMENWERKINGSPARTNERS

Bekijk de vele maatschappelijke partners waarmee binnen (Digi)Taal Werkt! wordt samengewerkt: 

Lees meer...