Almelo - Gezond in je wijk

Almelo - Gezond in je wijk

Gezond in je wijk is een nieuwe combinatie van taalonderwijs (Taal in de wijk) met gezondheidsbevordering in de vorm van kennis en activiteiten.  

Gezond in je wijk is ontstaan vanuit het signaal dat voor laagtaalvaardige deelnemers taaltrajecten bij een professioneel taalaanbieder in bepaalde gevallen te zwaar zijn. Deelnemers zijn niet gewend om naar school te gaan, hebben minder structuur in hun leven, of zijn zwaar belast met de zorg en of huishouding binnen het gezin. Het project begeleidt de deelnemers op een laagdrempelige wijze door een kortdurend maatwerk programma aan te bieden dat direct gericht is op de deelnemer zelf en zijn/haar leefomgeving. Deelnemers volgen activiteiten die passen bij hun leven en hebben zelf invloed op de thema’s en keuze in sporten. Sport wordt ingezet als middel om te werken aan gezondheid, diverse basisvaardigheden, het groepsproces en het zelfvertrouwen. Daarnaast kunnen deelnemers parallel trajecten volgen bij het Taalpunt of de Bibliotheek, specifiek gericht op de eigen ontwikkeling.

Het doel van Gezond in je Wijk is tweeledig.

De deelnemer kan beter functioneren in de Nederlandse taal in voor hem/haar relevante situaties in het dagelijkse leven. De deelnemer kan zich beter uitdrukken in de mondelinge communicatie, heeft aandacht voor het luisteren naar anderen, durft in een groep te spreken, begrijpt instructies van de docenten, kan een logboek en (eenvoudige) formulieren invullen, heeft een bezoek gebracht aan de bibliotheek en wordt gestimuleerd boeken te lezen. De deelnemer heeft kennisgenomen van de inhoud van de diverse thema’s die aan de orde komen.

Het onderdeel gezondheid is opgedeeld in drie pijlers; gezond bewegen, gezonde voeding en een gezond zelfbeeld. Het samen sporten speelt een belangrijke rol in het groepsproces, positieve ervaringen en activering. Gezonde voeding komt aan de orde door theoretische onderdelen die aansluiten bij de doelgroep en het samen koken van een gezonde maaltijd. Bij het gezonde zelfbeeld is aandacht voor de persoonlijke ontwikkelingen, weerbaarheid, zelfvertrouwen, 'wie ben ik en wat wil ik?' en de houding van de deelnemer. Hoe kom ik over en hoe wil ik overkomen?

  • Samenwerking van: Bibliotheek Almelo, Actief Betrokken Club, Scoren met Gezondheid, Avedan Welzijn, Gemeente Almelo.

Online magazine Taal Werkt! Sloteditie

Met trots presenteren we het laatste online magazine Taal Werkt! Vier jaar geleden bundelden we als Netwerk van Overijsselse Bibliotheken onze krachten in het programma Taal Werkt! Samen met lokale en regionale partners werkten we aan een basisvaardig Overijssel. In dit magazine nemen we je mee langs deze vier jaren Taal Werkt! Ruim 35 projecten vormden de kern van het programma. Op verschillende manieren deelden we kennis en ervaring; van conferenties tot een webinar voor werkgevers, tot een Overijsselse theatertour met laaggeletterdheid als thema. Het initiatief Taal Werkt! liep eind 2021 af, maar we blijven voortzetten wat we samen hebben opgebouwd.

Terugkijken: Webinar Taal Werkt! op de werkvloer

Hoe kun je als werkgever bijdragen aan de verbetering van (digi)taalvaardigheid van je medewerkers? Hoe herken je de signalen van medewerkers die moeite hebben met (digi)taal? Welke impact heeft het op je bedrijf en je werknemer? Daarover gingen we op 7 oktober 2021 in gesprek tijdens het webinar Taal Werkt! op de werkvloer. Kon je er niet bij zijn? Kijk het webinar dan hier terug.

Lees meer...

Oog voor laaggeletterde patiënten in het Deventer Ziekenhuis

Eén op de negen patiënten die in het Deventer Ziekenhuis komt, heeft moeite met lezen en schrijven. Dat betekent dat iedere zorgprofessional van het ziekenhuis elke dag wel iemand in de spreekkamer ziet die informatie onvoldoende tot zich kan nemen. Dat heeft grote impact op de zorg én op de uitkomst van behandelingen. Door zorgmedewerkers bewust te maken van het bestaan van laaggeletterdheid en hen te leren om laaggeletterde patiënten te herkennen en op begrijpelijke wijze met hen te communiceren, wil het ziekenhuis deze ongelijkheid in de zorg aanpakken. En ook de realisatie van een Taal- en Digipunt waar mensen extra hulp en begeleiding kunnen vragen, draagt hier in de toekomst aan bij. En dat is belangrijk, want: “Iedereen heeft recht op gelijkwaardige zorg.”

Lees meer...

Taal Werkt! op de werkvloer - In gesprek met Jeroen Kroese

Als oud-directeur van werkleerbedrijf Konnected in Deventer ontdekte Jeroen Kroese de talenten én beperkingen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 'Ik wist ook niet dat zoveel mensen een achterstand in lezen en schrijven hebben'. Jeroen is nu een 'netwerkambassadeur' in het kader van het project Taal Werkt! Hij gaat in gesprek met werkgevers om bewustwording te creëren over het onderwerp laaggeletterdheid.

Lees meer...

Derde online magazine Taal Werkt!

De derde editie van het online magazine Taal Werkt! staat in het teken van laaggeletterdheid. Vanuit verschillende invalshoeken belichten we dit thema. Zo gaan we in gesprek met Jeroen Kroese. Als netwerkambassadeur gaat hij met werkgevers in gesprek om bewustwording te creëren over laaggeletterdheid. En Roelof Prins, die zelf laaggeletterd was, vertelt openhartig zijn verhaal. Ook lees je over de gemeente Steenwijkerland. Daar wordt met succes werk gemaakt van de aanpak van laaggeletterdheid.

Dit en nog veel meer lees je in dit online magazine Taal Werkt!