Almelo - Mijn verhaal

Een schrikbarend aantal kinderen en jongeren (tot 18 jaar) verlaat het onderwijs zonder het vereiste taalniveau te beheersen. Zonder preventie loopt 1 op de 10 kinderen risico op laaggeletterdheid.

Preventie moet zich richten op factoren die verbonden zijn aan taalachterstand, zoals mondelinge taalkennis en woordenschat, leesattitude en motivatie van het kind. Uit onderzoek blijkt dat er weinig interventies zijn, die zich richten op 12- tot 18-jarigen. Dit is een gemiste kans en hier moet verbetering in komen willen we dat het aantal laaggeletterden in de toekomst niet toeneemt.

Project ‘Mijn verhaal’

Door middel van het project ‘Mijn verhaal’ worden jongeren bij Studio15 gemotiveerd om mee te doen aan taalmasterclasses. De masterclasses worden vormgegeven door het opstellen van levensverhalen. Jongeren maken, onder begeleiding van een schrijver hun levensverhaal in boekvorm. In deze masterclass is extra aandacht voor taal, woordenschat, synoniemen, rijmen en emotie in taal. Is het levensverhaal opgesteld in boekvorm, dan wordt het uitgewerkt tot rap, songtekst of spoken words. Wederom wordt voor deze stap een professioneel begeleider ingezet die de jongeren helpt om het boek om te zetten in het zelfgekozen eindproduct. Als afsluiter vindt een open podium plaats waarop alle jongeren het eindproduct en het boek presenteren.

Het doel is jongeren creatief om te laten gaan met taal. Het project 'Mijn verhaal' richt zich op die jongeren die moeite hebben met lezen en schrijven. Het aantal taalzwakke jongeren in Nederland stijgt. Onder deze groep jongeren is de kans dat ze later laaggeletterd worden groot. Lezen en schrijven is bij deze groep niet populair. Het motiveren van deze jongeren om meer te gaan lezen is daarom erg moeilijk. Taal en lezen hebben voor hen vaak een negatieve klank. Via buitenschoolse taalgerelateerde activiteiten wordt deze groep jongeren gemotiveerd op een aansprekende en stimulerende manier om te gaan met taal.

  • Samenwerking van: Bibliotheek Almelo, Taalpunt, Avedan, gemeente Almelo, Kaliber Kunstenschool, Studio 15.

Letter voor Letter in Kampen

De Drentse volkszanger René Karst en voormalig BZN-zangeres Carola Smit zorgden vrijdag 8 november in Kampen voor een mooie show met Nederlandstalige toppers.

Lees meer...

Week van de Alfabetisering in het Deventer Ziekenhuis

Het Deventer Ziekenhuis besteedt op diverse manieren aandacht aan laaggeletterdheid. 

Lees meer...

Succesvolle taalconferentie Losser Totaal

Recht op taal, recht op toekomstkansen, dat is het motto van de taalconferentie die op 11 september werd georganiseerd in ’t Lossers hoes in Losser.

Lees meer...

Samenwerking KonnecteD en de Bibliotheek Deventer

KonnecteD vind het belangrijk dat haar medewerkers regie hebben en houden op hun eigen leven en ontwikkeling. Daarom is een samenwerking gestart met de Bibliotheek Deventer, deskundige op het gebied van basisvaardigheden.

Lees meer...

Online Magazine Taal Werkt! - zomereditie

In deze editie van het online magazine Taal Werkt! delen verschillende samenwerkingspartners hun ervaringen en worden de eerste resultaten van de monitoring gedeeld.

Bekijk het magazine hier.