Wij geloven dat de essentie van een leefbare samenleving is
dat
burgers kunnen meedoen in de samenleving.

Daar zetten we ons iedere dag weer met passie voor in.

Almelo - Mijn verhaal

Een schrikbarend aantal kinderen en jongeren (tot 18 jaar) verlaat het onderwijs zonder het vereiste taalniveau te beheersen. Zonder preventie loopt 1 op de 10 kinderen risico op laaggeletterdheid.

Preventie moet zich richten op factoren die verbonden zijn aan taalachterstand, zoals mondelinge taalkennis en woordenschat, leesattitude en motivatie van het kind. Uit onderzoek blijkt dat er weinig interventies zijn, die zich richten op 12- tot 18-jarigen. Dit is een gemiste kans en hier moet verbetering in komen willen we dat het aantal laaggeletterden in de toekomst niet toeneemt.

Project ‘Mijn verhaal’

Door middel van het project ‘Mijn verhaal’ worden jongeren bij Studio15 gemotiveerd om mee te doen aan taalmasterclasses. De masterclasses worden vormgegeven door het opstellen van levensverhalen. Jongeren maken, onder begeleiding van een schrijver hun levensverhaal in boekvorm. In deze masterclass is extra aandacht voor taal, woordenschat, synoniemen, rijmen en emotie in taal. Is het levensverhaal opgesteld in boekvorm, dan wordt het uitgewerkt tot rap, songtekst of spoken words. Wederom wordt voor deze stap een professioneel begeleider ingezet die de jongeren helpt om het boek om te zetten in het zelfgekozen eindproduct. Als afsluiter vindt een open podium plaats waarop alle jongeren het eindproduct en het boek presenteren.

Het doel is jongeren creatief om te laten gaan met taal. Het project 'Mijn verhaal' richt zich op die jongeren die moeite hebben met lezen en schrijven. Het aantal taalzwakke jongeren in Nederland stijgt. Onder deze groep jongeren is de kans dat ze later laaggeletterd worden groot. Lezen en schrijven is bij deze groep niet populair. Het motiveren van deze jongeren om meer te gaan lezen is daarom erg moeilijk. Taal en lezen hebben voor hen vaak een negatieve klank. Via buitenschoolse taalgerelateerde activiteiten wordt deze groep jongeren gemotiveerd op een aansprekende en stimulerende manier om te gaan met taal.

  • Samenwerking van: Bibliotheek Almelo, Taalpunt, Avedan, gemeente Almelo, Kaliber Kunstenschool, Studio 15.

Online magazine van Conferentie TaalWerkt!

Rondom de conferentie TaalWerkt! op 1 november 2018 is een online magazine gemaakt met alle highlights en naslag.

Bekijk het magazine hier.

 

Geslaagde conferentie (Digi)Taal Werkt!

Donderdag 1 november vond de conferentie (Digi)Taal Werkt! plaats in het Kulturhus Holten en wij kijken terug op een geslaagde dag! 

Lees meer...

Voorstelling Letter voor Letter groot succes in Hardenberg

In de week van de alfabetisering organiseerde de werkgroep Laaggeletterdheid Hardenberg in theater de Voorveghter de voorstelling ‘Letter voor letter’, met Drentse volkszanger Rene Karst en Carola Smit van BZN.

Lees meer...

SAMENWERKINGSPARTNERS

Lees meer...