Direct naar de inhoud

Wij geloven dat de essentie van een leefbare samenleving is
dat
burgers kunnen meedoen in de samenleving.

Daar zetten we ons iedere dag weer met passie voor in.

Almelo - Mijn verhaal

Een schrikbarend aantal kinderen en jongeren (tot 18 jaar) verlaat het onderwijs zonder het vereiste taalniveau te beheersen. Zonder preventie loopt 1 op de 10 kinderen risico op laaggeletterdheid.

Preventie moet zich richten op factoren die verbonden zijn aan taalachterstand, zoals mondelinge taalkennis en woordenschat, leesattitude en motivatie van het kind. Uit onderzoek blijkt dat er weinig interventies zijn, die zich richten op 12- tot 18-jarigen. Dit is een gemiste kans en hier moet verbetering in komen willen we dat het aantal laaggeletterden in de toekomst niet toeneemt.

Project ‘Mijn verhaal’

Door middel van het project ‘Mijn verhaal’ worden jongeren bij Studio15 gemotiveerd om mee te doen aan taalmasterclasses. De masterclasses worden vormgegeven door het opstellen van levensverhalen. Jongeren maken, onder begeleiding van een schrijver hun levensverhaal in boekvorm. In deze masterclass is extra aandacht voor taal, woordenschat, synoniemen, rijmen en emotie in taal. Is het levensverhaal opgesteld in boekvorm, dan wordt het uitgewerkt tot rap, songtekst of spoken words. Wederom wordt voor deze stap een professioneel begeleider ingezet die de jongeren helpt om het boek om te zetten in het zelfgekozen eindproduct. Als afsluiter vindt een open podium plaats waarop alle jongeren het eindproduct en het boek presenteren.

Het doel is jongeren creatief om te laten gaan met taal. Het project 'Mijn verhaal' richt zich op die jongeren die moeite hebben met lezen en schrijven. Het aantal taalzwakke jongeren in Nederland stijgt. Onder deze groep jongeren is de kans dat ze later laaggeletterd worden groot. Lezen en schrijven is bij deze groep niet populair. Het motiveren van deze jongeren om meer te gaan lezen is daarom erg moeilijk. Taal en lezen hebben voor hen vaak een negatieve klank. Via buitenschoolse taalgerelateerde activiteiten wordt deze groep jongeren gemotiveerd op een aansprekende en stimulerende manier om te gaan met taal.

  • Samenwerking van: Bibliotheek Almelo, Taalpunt, Avedan, gemeente Almelo, Kaliber Kunstenschool, Studio 15.

Project ‘Taal Werkt! op de werkvloer’ in de startblokken!

Eén op de negen Nederlanders tussen de 16 en 65 jaar oud heeft moeite met lezen en schrijven. 57% van deze laaggeletterden heeft een baan. De werkvloer is dus een belangrijke plek om deze groep mensen te kunnen bereiken. Het initiatief ‘Taal Werkt’ wil regionale en lokale verbindingen leggen om laaggeletterden eerder te signaleren en een passend leertraject aan te bieden. Paul Hulman, projectleider bij Rijnbrink vertelt over ‘Taal Werkt! op de werkvloer’.

Lees meer...

Terugblik conferentie Taal Werkt!

Op vrijdag 7 februari vond de conferentie Taal Werkt! plaats. Een week verder kijken we terug op een inspirerende en energieke bijeenkomst. Circa 100 mensen die allemaal een bijdrage leveren of willen leveren aan een basisvaardig Overijssel kwamen samen in De Gasfabriek in Deventer.

Lees meer...

Letter voor Letter-tour

Om aandacht te vragen voor laaggeletterdheid treden zanger René Karst en voormalig BZN leden Carola Smit en Dick Plat op met het ontroerende en feestelijke theaterconcert Letter voor Letter.

Lees meer...

Samenwerking KonnecteD en de Bibliotheek Deventer

KonnecteD vind het belangrijk dat haar medewerkers regie hebben en houden op hun eigen leven en ontwikkeling. Daarom is een samenwerking gestart met de Bibliotheek Deventer, deskundige op het gebied van basisvaardigheden.

Lees meer...