Direct naar de inhoud

Wij geloven dat de essentie van een leefbare samenleving is
dat
burgers kunnen meedoen in de samenleving.

Daar zetten we ons iedere dag weer met passie voor in.

Losser - Digi-TAAL Thuis!

Het bereiken van kinderen en hun ouders om taalachterstand en laaggeletterdheid te verminderen door een passend ouder-kind programma aan te bieden op twee basisscholen in de gemeente Losser als vervolg op het project VVE-thuis en als onderdeel van een doorlopende taallijn.

  1. Leerkrachten en leescoördinatoren worden meegenomen in het plan en proces. Vervolgens ook de taalvrijwilligers van Taal voor Thuis.
  2. Taalvrijwilligers volgen een training voor Taal voor Thuis.
  3. Op school wordt een start gemaakt met leesbevordering bij ouders onder de titel: Digi-TAAL Thuis!.
  4. Alle deelnemende gezinnen krijgen de beschikking over een leen ipad met ‘taal apps’.
  5. Taalvrijwilligers geven ouders acht keer per jaar tijdens een bijeenkomst uitleg over hoe ze hun kinderen kunnen ondersteunen bij de thema’s in de klas met het gebruik van boekjes en de ipads.
 • Samenwerking van: Stichting Fundament Losser, , Gemeente Losser, Bassischool Pax Christi, Basisschool de Wegwijzer, Taalpunt Losser, ouders van de basisschoolkinderen.

Meer weten over dit project? Neem contact op met Yolanda Kerver: y.kerver@stichtingfundament.nl of Dorine Müller: d.muller@stichtingfundament.nl 

Project ‘Taal Werkt! op de werkvloer’ in de startblokken!

Eén op de negen Nederlanders tussen de 16 en 65 jaar oud heeft moeite met lezen en schrijven. 57% van deze laaggeletterden heeft een baan. De werkvloer is dus een belangrijke plek om deze groep mensen te kunnen bereiken. Het initiatief ‘Taal Werkt’ wil regionale en lokale verbindingen leggen om laaggeletterden eerder te signaleren en een passend leertraject aan te bieden. Paul Hulman, projectleider bij Rijnbrink vertelt over ‘Taal Werkt! op de werkvloer’.

Lees meer...

Terugblik conferentie Taal Werkt!

Op vrijdag 7 februari vond de conferentie Taal Werkt! plaats. Een week verder kijken we terug op een inspirerende en energieke bijeenkomst. Circa 100 mensen die allemaal een bijdrage leveren of willen leveren aan een basisvaardig Overijssel kwamen samen in De Gasfabriek in Deventer.

Lees meer...

Letter voor Letter-tour

Om aandacht te vragen voor laaggeletterdheid treden zanger René Karst en voormalig BZN leden Carola Smit en Dick Plat op met het ontroerende en feestelijke theaterconcert Letter voor Letter.

Lees meer...

Samenwerking KonnecteD en de Bibliotheek Deventer

KonnecteD vind het belangrijk dat haar medewerkers regie hebben en houden op hun eigen leven en ontwikkeling. Daarom is een samenwerking gestart met de Bibliotheek Deventer, deskundige op het gebied van basisvaardigheden.

Lees meer...