Borne - Taalhuis Junior

Borne - Taalhuis Junior

De Bibliotheek Borne heeft een actieve rol in het gemeentelijke onderwijsbeleid (vve, lokale culturele agenda) en heeft zelf een breed aanbod op het gebied van preventie en curatie van laaggeletterdheid. Dat begint al op jonge leeftijd met Boekstart voor baby’s, Boekstart in de kinderopvang, de VoorleesExpress en de Bibliotheek op school (dBos).

De bibliotheek Borne wil een bibliotheek zijn voor 0 tot 100- jarigen. De VoorleesExpress is er voor kinderen tot 9 jaar, het Taalhuis Borne is er voor volwassen in de leeftijdscategorie van 18 jaar en ouder. Met Taalhuis Junior wil de Bibliotheek Borne zich richten op 8 tot 18-jarigen.

Voor het Taalhuis Junior wordt gezocht naar Taalmaatjes die affiniteit hebben met de doelgroep. Zij volgen hiervoor een speciaal ontwikkelde training naar voorbeeld van de cursus Succes! van Stichting Lezen en Schrijven.

Als toeleiders voor deelnemers aan het Taalhuis Junior fungeren in eerste instantie de instellingen die binnen het Kulturhus Borne participeren: Vluchtelingenwerk, maatschappelijk werk, Jeugd Gezondheids Zorg, Taalhuis Borne (deelnemers aan het Taalhuis hebben vaak kinderen waar laaggeletterdheid ook een rol speelt).

Taalmaatjes voor het Taalhuis Junior zullen worden geworven via het vrijwilligersbureau, de vrijwilligersbeurs, oproepen op sociale media en de plaatselijke pers. Zij worden begeleid door de coördinator van Taalhuis Borne.

Doelstelling:

  • Het verbeteren van geletterdheid bij jongeren tussen de 8 en 18 jaar
  • Het verhogen van de sociale inclusie
  • Het beter kunnen participeren in de samenleving.

 

  • Samenwerking van: Gemeente Borne, Kulturhus Borne, Taalhuis Junior Borne.

Online magazine Taal Werkt! Sloteditie

Met trots presenteren we het laatste online magazine Taal Werkt! Vier jaar geleden bundelden we als Netwerk van Overijsselse Bibliotheken onze krachten in het programma Taal Werkt! Samen met lokale en regionale partners werkten we aan een basisvaardig Overijssel. In dit magazine nemen we je mee langs deze vier jaren Taal Werkt! Ruim 35 projecten vormden de kern van het programma. Op verschillende manieren deelden we kennis en ervaring; van conferenties tot een webinar voor werkgevers, tot een Overijsselse theatertour met laaggeletterdheid als thema. Het initiatief Taal Werkt! liep eind 2021 af, maar we blijven voortzetten wat we samen hebben opgebouwd.

Terugkijken: Webinar Taal Werkt! op de werkvloer

Hoe kun je als werkgever bijdragen aan de verbetering van (digi)taalvaardigheid van je medewerkers? Hoe herken je de signalen van medewerkers die moeite hebben met (digi)taal? Welke impact heeft het op je bedrijf en je werknemer? Daarover gingen we op 7 oktober 2021 in gesprek tijdens het webinar Taal Werkt! op de werkvloer. Kon je er niet bij zijn? Kijk het webinar dan hier terug.

Lees meer...

Oog voor laaggeletterde patiënten in het Deventer Ziekenhuis

Eén op de negen patiënten die in het Deventer Ziekenhuis komt, heeft moeite met lezen en schrijven. Dat betekent dat iedere zorgprofessional van het ziekenhuis elke dag wel iemand in de spreekkamer ziet die informatie onvoldoende tot zich kan nemen. Dat heeft grote impact op de zorg én op de uitkomst van behandelingen. Door zorgmedewerkers bewust te maken van het bestaan van laaggeletterdheid en hen te leren om laaggeletterde patiënten te herkennen en op begrijpelijke wijze met hen te communiceren, wil het ziekenhuis deze ongelijkheid in de zorg aanpakken. En ook de realisatie van een Taal- en Digipunt waar mensen extra hulp en begeleiding kunnen vragen, draagt hier in de toekomst aan bij. En dat is belangrijk, want: “Iedereen heeft recht op gelijkwaardige zorg.”

Lees meer...

Taal Werkt! op de werkvloer - In gesprek met Jeroen Kroese

Als oud-directeur van werkleerbedrijf Konnected in Deventer ontdekte Jeroen Kroese de talenten én beperkingen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 'Ik wist ook niet dat zoveel mensen een achterstand in lezen en schrijven hebben'. Jeroen is nu een 'netwerkambassadeur' in het kader van het project Taal Werkt! Hij gaat in gesprek met werkgevers om bewustwording te creëren over het onderwerp laaggeletterdheid.

Lees meer...

Derde online magazine Taal Werkt!

De derde editie van het online magazine Taal Werkt! staat in het teken van laaggeletterdheid. Vanuit verschillende invalshoeken belichten we dit thema. Zo gaan we in gesprek met Jeroen Kroese. Als netwerkambassadeur gaat hij met werkgevers in gesprek om bewustwording te creëren over laaggeletterdheid. En Roelof Prins, die zelf laaggeletterd was, vertelt openhartig zijn verhaal. Ook lees je over de gemeente Steenwijkerland. Daar wordt met succes werk gemaakt van de aanpak van laaggeletterdheid.

Dit en nog veel meer lees je in dit online magazine Taal Werkt!