Dalfsen - Voor jou en je kind

Dalfsen - Voor jou en je kind

De cursus Voor jou en je kind is ontwikkeld voor laagtaalvaardige ouders van kinderen van 2 tot en met 12 jaar. 

Op twee scholen in de gemeente Dalfsen gaan we aan de slag met het programma Voor jou en je kind. Voor jou en je kind is ontwikkeld door Stichting Lezen & Schrijven en onderdeel van het ondersteuningsprogramma Taal voor het Leven. De cursus Voor jou en je kind helpt de betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kind te vergroten. Tijdens de bijeenkomsten, die worden begeleid door speciaal getrainde taalvrijwilligers, gaan ouders aan de slag met verschillende thema's met behulp van bijbehorende werkboekjes. Zij leren over de (taal)ontwikkeling van hun kind, over activiteiten op school en hoe zij hieraan kunnen bijdragen. 

Voor jou en je kind is zowel schoolgericht als een interventie die thuis plaatsvindt. Soms gaan vrijwilligers ook bij gezinnen thuis met Voor jou en je kind aan de slag. Door beide opties te bieden houdt Voor jou en je kind rekening met de individuele wensen en mogelijkheden van ouders en de verschillenden aanpakken van lokale organisaties. De thema's van de werkboekjes sluiten aan op schoolthema's. Voor jou en je kind-vrijwilligers worden gestimuleerd om samen met ouders de Bibliotheek te bezoeken en actief door te verwijzen naar o.a. BoekStart en de VoorleesExpress. Na de oudercursus worden de deelnemers gestimuleerd om verder te werken aan hun eigen ontwikkeling en basisvaardigheden, bijvoorbeeld via een taalcursus of een taalcoach.

  • Samenwerking van: gemeente Dalfsen, Bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen, basisscholen en Stichting Lezen & Schrijven. 

Terugkijken: Webinar Taal Werkt! op de werkvloer

Hoe kun je als werkgever bijdragen aan de verbetering van (digi)taalvaardigheid van je medewerkers? Hoe herken je de signalen van medewerkers die moeite hebben met (digi)taal? Welke impact heeft het op je bedrijf en je werknemer? Daarover gingen we op 7 oktober 2021 in gesprek tijdens het webinar Taal Werkt! op de werkvloer. Kon je er niet bij zijn? Kijk het webinar dan hier terug.

Lees meer...

Oog voor laaggeletterde patiënten in het Deventer Ziekenhuis

Eén op de negen patiënten die in het Deventer Ziekenhuis komt, heeft moeite met lezen en schrijven. Dat betekent dat iedere zorgprofessional van het ziekenhuis elke dag wel iemand in de spreekkamer ziet die informatie onvoldoende tot zich kan nemen. Dat heeft grote impact op de zorg én op de uitkomst van behandelingen. Door zorgmedewerkers bewust te maken van het bestaan van laaggeletterdheid en hen te leren om laaggeletterde patiënten te herkennen en op begrijpelijke wijze met hen te communiceren, wil het ziekenhuis deze ongelijkheid in de zorg aanpakken. En ook de realisatie van een Taal- en Digipunt waar mensen extra hulp en begeleiding kunnen vragen, draagt hier in de toekomst aan bij. En dat is belangrijk, want: “Iedereen heeft recht op gelijkwaardige zorg.”

Lees meer...

Taal Werkt! op de werkvloer - In gesprek met Jeroen Kroese

Als oud-directeur van werkleerbedrijf Konnected in Deventer ontdekte Jeroen Kroese de talenten én beperkingen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 'Ik wist ook niet dat zoveel mensen een achterstand in lezen en schrijven hebben'. Jeroen is nu een 'netwerkambassadeur' in het kader van het project Taal Werkt! Hij gaat in gesprek met werkgevers om bewustwording te creëren over het onderwerp laaggeletterdheid.

Lees meer...

Derde online magazine Taal Werkt!

De derde editie van het online magazine Taal Werkt! staat in het teken van laaggeletterdheid. Vanuit verschillende invalshoeken belichten we dit thema. Zo gaan we in gesprek met Jeroen Kroese. Als netwerkambassadeur gaat hij met werkgevers in gesprek om bewustwording te creëren over laaggeletterdheid. En Roelof Prins, die zelf laaggeletterd was, vertelt openhartig zijn verhaal. Ook lees je over de gemeente Steenwijkerland. Daar wordt met succes werk gemaakt van de aanpak van laaggeletterdheid.

Dit en nog veel meer lees je in dit online magazine Taal Werkt!

Project ‘Taal Werkt! op de werkvloer’ in de startblokken!

Eén op de negen Nederlanders tussen de 16 en 65 jaar oud heeft moeite met lezen en schrijven. 57% van deze laaggeletterden heeft een baan. De werkvloer is dus een belangrijke plek om deze groep mensen te kunnen bereiken. Het initiatief ‘Taal Werkt’ wil regionale en lokale verbindingen leggen om laaggeletterden eerder te signaleren en een passend leertraject aan te bieden. Paul Hulman, projectleider bij Rijnbrink vertelt over ‘Taal Werkt! op de werkvloer’.

Lees meer...