Deventer - (Digi)Taalpunt Deventer Ziekenhuis

In Deventer worden de krachten gebundeld om laaggeletterde NT1’ers te bereiken en te motiveren om gebruik te maken van (digi)taalaanbod.

Het Deventer Ziekenhuis en de Bibliotheek Deventer hebben elkaar gevonden in het thema laaggeletterdheid. Van alle patiënten die het Deventer Ziekenhuis jaarlijks ziet, heeft naar schatting 11% moeite met lezen en schrijven. Laaggeletterden worden mogelijk vaker opgenomen door het maken van verkeerde gezondheidskeuzes, onjuist medicijngebruik, moeite met zelfmanagement en problemen in het communiceren met zorgverleners.

De projectgroep van het Deventer Ziekenhuis heeft contact gezocht met het Taal- Digipunt van de Bibliotheek Deventer en met Stichting Lezen en Schrijven.
In de eerste plaats wordt gekeken of het mogelijk is een Taal- en Digipunt te realiseren binnen het Deventer Ziekenhuis. De bedoeling van dit Taal- en Digipunt is dat iedereen terecht kan met vragen over, of ondersteuning bij, het invullen van formulieren, uitleg van een folder of bijsluiter en vragen over MijnDZ (digitale patiëntenportaal). Het Taal- en Digipunt wordt gerund door getrainde vrijwilligers. Deze vrijwilligers kunnen ook verwijzen naar de bibliotheken in de regio voor verdere ondersteuning in het lezen en schrijven.
Ten tweede zal het project gericht zijn op bewustwording bij professionals en vrijwilligers, zodat zij de laaggeletterde patiënt herkennen en actie kunnen ondernemen om deze patiënten en naasten verder te helpen.

  • Samenwerking van: Deventer Ziekenhuis, Gemeente Deventer, Bibliotheek Deventer, Stichting Lezen & Schrijven

Letter voor Letter in Kampen

De Drentse volkszanger René Karst en voormalig BZN-zangeres Carola Smit zorgden vrijdag 8 november in Kampen voor een mooie show met Nederlandstalige toppers.

Lees meer...

Week van de Alfabetisering in het Deventer Ziekenhuis

Het Deventer Ziekenhuis besteedt op diverse manieren aandacht aan laaggeletterdheid. 

Lees meer...

Succesvolle taalconferentie Losser Totaal

Recht op taal, recht op toekomstkansen, dat is het motto van de taalconferentie die op 11 september werd georganiseerd in ’t Lossers hoes in Losser.

Lees meer...

Samenwerking KonnecteD en de Bibliotheek Deventer

KonnecteD vind het belangrijk dat haar medewerkers regie hebben en houden op hun eigen leven en ontwikkeling. Daarom is een samenwerking gestart met de Bibliotheek Deventer, deskundige op het gebied van basisvaardigheden.

Lees meer...

Online Magazine Taal Werkt! - zomereditie

In deze editie van het online magazine Taal Werkt! delen verschillende samenwerkingspartners hun ervaringen en worden de eerste resultaten van de monitoring gedeeld.

Bekijk het magazine hier.