Direct naar de inhoud

Wij geloven dat de essentie van een leefbare samenleving is
dat
burgers kunnen meedoen in de samenleving.

Daar zetten we ons iedere dag weer met passie voor in.

Deventer - (Digi)Taalpunt Deventer Ziekenhuis

In Deventer worden de krachten gebundeld om laaggeletterde NT1’ers te bereiken en te werken aan het vergroten van hun taal- en digitale vaardigheden.

Het Deventer Ziekenhuis en de Bibliotheek Deventer hebben elkaar gevonden in het thema laaggeletterdheid. Van alle patiënten die het Deventer Ziekenhuis jaarlijks ziet, heeft naar schatting 7% moeite met lezen en schrijven. Laaggeletterden worden mogelijk vaker opgenomen door het maken van verkeerde gezondheidskeuzes, onjuist medicijngebruik, moeite met zelfmanagement en problemen in het communiceren met zorgverleners.

De projectgroep van het Deventer Ziekenhuis heeft contact gezocht met de Bibliotheek Deventer en met Stichting Lezen en Schrijven.
In de eerste plaats wordt gekeken of het mogelijk is een Taal- en Digipunt te realiseren binnen het Deventer Ziekenhuis. Het doel van het Taal- en Digipunt is om een mogelijkheid te bieden aan de laaggeletterde patiënt om te ondersteunen tijdens het zorgproces in de informatievoorziening en het begrijpen van de informatie. Dit doen we met de inzet van een aandachtfunctionaris. De aandachtfunctionaris kan op een praktische manier en vooral zichtbare manier onze laaggeletterde ondersteunen en de ziekenhuis omgeving veiliger en vriendelijker maken. De aandachtsfunctionaris biedt een luisterend oor en vraagt waar de behoefte ligt. Voor de korte termijn geeft ze adviezen en tips (neem altijd iemand mee, vraag de arts of hij aan het eind kort wil samenvatten wat er gezegd is en probeer het in eigen woorden terug te vertellen) helpt bij het lezen van een folder, het invullen van een formulier en bij vragen over het digitale patiëntenportaal MijnDZ. En voor de lange termijn kijkt de aandachtsfunctionaris samen met de patiënt of Stichting lezen en schrijven of Bibliotheek Deventer contact mag opnemen voor een taaltraining.

Ten tweede zal het project gericht zijn op bewustwording bij professionals, zodat zij de laaggeletterde patiënt herkennen en actie kunnen ondernemen om deze patiënten en naasten verder te helpen.

  • Samenwerking van: Deventer Ziekenhuis, Gemeente Deventer, de Bibliotheek Deventer, Stichting Lezen & Schrijven

Project ‘Taal Werkt! op de werkvloer’ in de startblokken!

Eén op de negen Nederlanders tussen de 16 en 65 jaar oud heeft moeite met lezen en schrijven. 57% van deze laaggeletterden heeft een baan. De werkvloer is dus een belangrijke plek om deze groep mensen te kunnen bereiken. Het initiatief ‘Taal Werkt’ wil regionale en lokale verbindingen leggen om laaggeletterden eerder te signaleren en een passend leertraject aan te bieden. Paul Hulman, projectleider bij Rijnbrink vertelt over ‘Taal Werkt! op de werkvloer’.

Lees meer...

Terugblik conferentie Taal Werkt!

Op vrijdag 7 februari vond de conferentie Taal Werkt! plaats. Een week verder kijken we terug op een inspirerende en energieke bijeenkomst. Circa 100 mensen die allemaal een bijdrage leveren of willen leveren aan een basisvaardig Overijssel kwamen samen in De Gasfabriek in Deventer.

Lees meer...

Letter voor Letter-tour

Om aandacht te vragen voor laaggeletterdheid treden zanger René Karst en voormalig BZN leden Carola Smit en Dick Plat op met het ontroerende en feestelijke theaterconcert Letter voor Letter.

Lees meer...

Samenwerking KonnecteD en de Bibliotheek Deventer

KonnecteD vind het belangrijk dat haar medewerkers regie hebben en houden op hun eigen leven en ontwikkeling. Daarom is een samenwerking gestart met de Bibliotheek Deventer, deskundige op het gebied van basisvaardigheden.

Lees meer...