Direct naar de inhoud

Wij geloven dat de essentie van een leefbare samenleving is
dat
burgers kunnen meedoen in de samenleving.

Daar zetten we ons iedere dag weer met passie voor in.

Deventer - Leefvaardigheden

Deventer - Leefvaardigheden

De Bibliotheek Deventer zet zich in om laaggeletterdheid te voorkomen en te bestrijden. In dit kader  is de Bibliotheek een samenwerkingsverband aangegaan met KonnecteD en TopTaal in het project Leefvaardigheden.

De deelnemers aan dit project zijn medewerkers van KonnecteD. Zij hebben moeite met basisvaardigheden en ervaren een achterstand tot de arbeidsmarkt. KonnecteD biedt hen een beschermde werkomgeving.

Het doel van dit project is het verder ontwikkelen van de basisvaardigheden (met name taal) van de medewerkers, zodat zij zelfredzamer worden zowel binnen als buiten hun werk. Het is belangrijk dat zij kunnen groeien in hun werk en beter kunnen participeren in onze complexe samenleving. Er wordt aandacht besteed aan het beter leren begrijpen van instructies en het gebruik van machines. Ook individuele leerbehoeften van de deelnemers worden opgenomen in het programma, zoals een beter inzicht in geldzaken.

TopTaal verzorgt de lessen en de Bibliotheek levert vrijwilligers, die de deelnemers ondersteunen in de klas en erbuiten met het uitvoeren van opdrachten. Alles vindt plaats in het pand van Konnected.

Project Leefvaardigheden is een mooi initiatief om NT1-ers te helpen hun basisvaardigheden in een voor hen veilige en vertrouwde omgeving te verbeteren.

Project ‘Taal Werkt! op de werkvloer’ in de startblokken!

Eén op de negen Nederlanders tussen de 16 en 65 jaar oud heeft moeite met lezen en schrijven. 57% van deze laaggeletterden heeft een baan. De werkvloer is dus een belangrijke plek om deze groep mensen te kunnen bereiken. Het initiatief ‘Taal Werkt’ wil regionale en lokale verbindingen leggen om laaggeletterden eerder te signaleren en een passend leertraject aan te bieden. Paul Hulman, projectleider bij Rijnbrink vertelt over ‘Taal Werkt! op de werkvloer’.

Lees meer...

Terugblik conferentie Taal Werkt!

Op vrijdag 7 februari vond de conferentie Taal Werkt! plaats. Een week verder kijken we terug op een inspirerende en energieke bijeenkomst. Circa 100 mensen die allemaal een bijdrage leveren of willen leveren aan een basisvaardig Overijssel kwamen samen in De Gasfabriek in Deventer.

Lees meer...

Letter voor Letter-tour

Om aandacht te vragen voor laaggeletterdheid treden zanger René Karst en voormalig BZN leden Carola Smit en Dick Plat op met het ontroerende en feestelijke theaterconcert Letter voor Letter.

Lees meer...

Samenwerking KonnecteD en de Bibliotheek Deventer

KonnecteD vind het belangrijk dat haar medewerkers regie hebben en houden op hun eigen leven en ontwikkeling. Daarom is een samenwerking gestart met de Bibliotheek Deventer, deskundige op het gebied van basisvaardigheden.

Lees meer...