Wij geloven dat de essentie van een leefbare samenleving is
dat
burgers kunnen meedoen in de samenleving.

Daar zetten we ons iedere dag weer met passie voor in.

Enschede - Voorleesexpress 2.0

De VoorleesExpress 2.0 wil naast NT2-gezinnen ook meer NT1-gezinnen gaan bereiken in Enschede.

De VoorleesExpress (VLE) heeft zich ontwikkeld tot een belangrijk instrument in de aanpak en het voorkomen van laaggeletterdheid.

Uit de eerste resultaten van het onlangs gehouden wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de VLE een aantoonbaar positief effect heeft op de taalontwikkeling. De visie op de aanpak van laaggeletterdheid sluit goed aan op factoren die van groot belang zijn voor duurzame effecten op geletterdheid en lezen. In de huidige aanpak VLE 1.0 richt deze zich uitsluitend op het voorlezen en wordt veelal voorgelezen in gezinnen met een allochtone afkomst (de zogenaamde NT2'ers).

Het bereiken van de NT1 gezinnen vereist extra creatieve aanpak. Tot nu toe werden veel NT2 -ezinnen via het project Thuistaal doorverwezen naar de VLE. In de nieuwe aanpak zal veel nadrukkelijker de opdracht worden gegeven te selecteren op NT1-gezinnen. De bibliotheek Enschede wil inzetten op de doorontwikkeling, verbreding en borging van de VLE zodat de VLE een structurele basis vormt in de aanpak van laaggeletterdheid van zowel NT1'ers als NT2'ers.

Het leggen van verbindingen in de ketenaanpak is geen taak die bij de vrijwillige voorlezers gelegd kan worden maar moet worden opgedragen aan de professionele leiding van de VLE. De voorlezers concentreren zich op hun oorspronkelijke taak: het voorlezen. De projectleiding zal actief contact zoeken met de toeleiders ( scholen, peuterspeelzalen,kinderdagverblijven), de wijkcoaches en het welzijnswerk.

In de uitwerking van het project Tablets voor laaggeletterden wordt de doelgroep NT1'ers al bereikt. Een afstemming met dit project ligt dan ook voor de hand. Aan de wijkcoaches wordt gevraagd een actievere rol te vervullen in het werven en doorverwijzen van gezinnen NT1. Een doorverwijzing via het consultatiebureau lijkt een reële mogelijkheid. Binnen de scholen wordt naast de directie ook contact gezocht met de Interne begeleiders. We verwachten dat deze aanpak veel energie zal vragen en willen daarom beginnen met enkele pilot-scholen. Met de betreffende scholen wordt intensief geprobeerd het voorlezen in NT1 – gezinnen te promoten. Het opzetten van een taalklas voor ouders en het inzetten van taalambassadeurs lijken ideeën die bruikbaar zijn. Ook extra scholing/voorlichting aan de leerkrachten in het herkennen van laaggeletterdheid is een belangrijk hulpmiddel.

Ervaring leert dat de bedoelde gezinnen NT1 vaak door verschillende hulpverleners worden bezocht, vandaar dat de Bibliotheek Enschede insteekt op het inschakelen van de reeds bestaande contactpersonen, om te voorkomen dat er weer een extra hulpverlener de gezinnen gaat bezoeken.

 

  • Samenwerking van: Bibliotheek Enschede, gemeente Enschede, Alifa, Power-Enschede, Kinderopvang Humanitas, Saxion-pabo, ROC van Twente

Geslaagde conferentie (Digi)Taal Werkt!

Donderdag 1 november vond de conferentie (Digi)Taal Werkt! plaats in het Kulturhus Holten en wij kijken terug op een geslaagde dag! 

Lees meer...

Voorstelling Letter voor Letter groot succes in Hardenberg

In de week van de alfabetisering organiseerde de werkgroep Laaggeletterdheid Hardenberg in theater de Voorveghter de voorstelling ‘Letter voor letter’, met Drentse volkszanger Rene Karst en Carola Smit van BZN.

Lees meer...

SAMENWERKINGSPARTNERS

Bekijk de vele maatschappelijke partners waarmee binnen (Digi)Taal Werkt! wordt samengewerkt: 

Lees meer...