Enschede - Voorleesexpress 2.0

Enschede - Voorleesexpress 2.0

De VoorleesExpress 2.0 wil naast NT2-gezinnen ook meer NT1-gezinnen gaan bereiken in Enschede.

De VoorleesExpress (VLE) heeft zich ontwikkeld tot een belangrijk instrument in de aanpak en het voorkomen van laaggeletterdheid.

Uit de eerste resultaten van het onlangs gehouden wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de VLE een aantoonbaar positief effect heeft op de taalontwikkeling. De visie op de aanpak van laaggeletterdheid sluit goed aan op factoren die van groot belang zijn voor duurzame effecten op geletterdheid en lezen. In de huidige aanpak VLE 1.0 richt deze zich uitsluitend op het voorlezen en wordt veelal voorgelezen in gezinnen met een allochtone afkomst (de zogenaamde NT2'ers).

Het bereiken van de NT1 gezinnen vereist extra creatieve aanpak. Tot nu toe werden veel NT2 -ezinnen via het project Thuistaal doorverwezen naar de VLE. In de nieuwe aanpak zal veel nadrukkelijker de opdracht worden gegeven te selecteren op NT1-gezinnen. De bibliotheek Enschede wil inzetten op de doorontwikkeling, verbreding en borging van de VLE zodat de VLE een structurele basis vormt in de aanpak van laaggeletterdheid van zowel NT1'ers als NT2'ers.

Het leggen van verbindingen in de ketenaanpak is geen taak die bij de vrijwillige voorlezers gelegd kan worden maar moet worden opgedragen aan de professionele leiding van de VLE. De voorlezers concentreren zich op hun oorspronkelijke taak: het voorlezen. De projectleiding zal actief contact zoeken met de toeleiders ( scholen, peuterspeelzalen,kinderdagverblijven), de wijkcoaches en het welzijnswerk.

In de uitwerking van het project Tablets voor laaggeletterden wordt de doelgroep NT1'ers al bereikt. Een afstemming met dit project ligt dan ook voor de hand. Aan de wijkcoaches wordt gevraagd een actievere rol te vervullen in het werven en doorverwijzen van gezinnen NT1. Een doorverwijzing via het consultatiebureau lijkt een reële mogelijkheid. Binnen de scholen wordt naast de directie ook contact gezocht met de Interne begeleiders. We verwachten dat deze aanpak veel energie zal vragen en willen daarom beginnen met enkele pilot-scholen. Met de betreffende scholen wordt intensief geprobeerd het voorlezen in NT1 – gezinnen te promoten. Het opzetten van een taalklas voor ouders en het inzetten van taalambassadeurs lijken ideeën die bruikbaar zijn. Ook extra scholing/voorlichting aan de leerkrachten in het herkennen van laaggeletterdheid is een belangrijk hulpmiddel.

Ervaring leert dat de bedoelde gezinnen NT1 vaak door verschillende hulpverleners worden bezocht, vandaar dat de Bibliotheek Enschede insteekt op het inschakelen van de reeds bestaande contactpersonen, om te voorkomen dat er weer een extra hulpverlener de gezinnen gaat bezoeken.

 

  • Samenwerking van: Bibliotheek Enschede, gemeente Enschede, Alifa, Power-Enschede, Kinderopvang Humanitas, Saxion-pabo, ROC van Twente

Online magazine Taal Werkt! Sloteditie

Met trots presenteren we het laatste online magazine Taal Werkt! Vier jaar geleden bundelden we als Netwerk van Overijsselse Bibliotheken onze krachten in het programma Taal Werkt! Samen met lokale en regionale partners werkten we aan een basisvaardig Overijssel. In dit magazine nemen we je mee langs deze vier jaren Taal Werkt! Ruim 35 projecten vormden de kern van het programma. Op verschillende manieren deelden we kennis en ervaring; van conferenties tot een webinar voor werkgevers, tot een Overijsselse theatertour met laaggeletterdheid als thema. Het initiatief Taal Werkt! liep eind 2021 af, maar we blijven voortzetten wat we samen hebben opgebouwd.

Terugkijken: Webinar Taal Werkt! op de werkvloer

Hoe kun je als werkgever bijdragen aan de verbetering van (digi)taalvaardigheid van je medewerkers? Hoe herken je de signalen van medewerkers die moeite hebben met (digi)taal? Welke impact heeft het op je bedrijf en je werknemer? Daarover gingen we op 7 oktober 2021 in gesprek tijdens het webinar Taal Werkt! op de werkvloer. Kon je er niet bij zijn? Kijk het webinar dan hier terug.

Lees meer...

Oog voor laaggeletterde patiënten in het Deventer Ziekenhuis

Eén op de negen patiënten die in het Deventer Ziekenhuis komt, heeft moeite met lezen en schrijven. Dat betekent dat iedere zorgprofessional van het ziekenhuis elke dag wel iemand in de spreekkamer ziet die informatie onvoldoende tot zich kan nemen. Dat heeft grote impact op de zorg én op de uitkomst van behandelingen. Door zorgmedewerkers bewust te maken van het bestaan van laaggeletterdheid en hen te leren om laaggeletterde patiënten te herkennen en op begrijpelijke wijze met hen te communiceren, wil het ziekenhuis deze ongelijkheid in de zorg aanpakken. En ook de realisatie van een Taal- en Digipunt waar mensen extra hulp en begeleiding kunnen vragen, draagt hier in de toekomst aan bij. En dat is belangrijk, want: “Iedereen heeft recht op gelijkwaardige zorg.”

Lees meer...

Taal Werkt! op de werkvloer - In gesprek met Jeroen Kroese

Als oud-directeur van werkleerbedrijf Konnected in Deventer ontdekte Jeroen Kroese de talenten én beperkingen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 'Ik wist ook niet dat zoveel mensen een achterstand in lezen en schrijven hebben'. Jeroen is nu een 'netwerkambassadeur' in het kader van het project Taal Werkt! Hij gaat in gesprek met werkgevers om bewustwording te creëren over het onderwerp laaggeletterdheid.

Lees meer...

Derde online magazine Taal Werkt!

De derde editie van het online magazine Taal Werkt! staat in het teken van laaggeletterdheid. Vanuit verschillende invalshoeken belichten we dit thema. Zo gaan we in gesprek met Jeroen Kroese. Als netwerkambassadeur gaat hij met werkgevers in gesprek om bewustwording te creëren over laaggeletterdheid. En Roelof Prins, die zelf laaggeletterd was, vertelt openhartig zijn verhaal. Ook lees je over de gemeente Steenwijkerland. Daar wordt met succes werk gemaakt van de aanpak van laaggeletterdheid.

Dit en nog veel meer lees je in dit online magazine Taal Werkt!