Enschede - Voorleesexpress 2.0

De VoorleesExpress 2.0 wil naast NT2-gezinnen ook meer NT1-gezinnen gaan bereiken in Enschede.

De VoorleesExpress (VLE) heeft zich ontwikkeld tot een belangrijk instrument in de aanpak en het voorkomen van laaggeletterdheid.

Uit de eerste resultaten van het onlangs gehouden wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de VLE een aantoonbaar positief effect heeft op de taalontwikkeling. De visie op de aanpak van laaggeletterdheid sluit goed aan op factoren die van groot belang zijn voor duurzame effecten op geletterdheid en lezen. In de huidige aanpak VLE 1.0 richt deze zich uitsluitend op het voorlezen en wordt veelal voorgelezen in gezinnen met een allochtone afkomst (de zogenaamde NT2'ers).

Het bereiken van de NT1 gezinnen vereist extra creatieve aanpak. Tot nu toe werden veel NT2 -ezinnen via het project Thuistaal doorverwezen naar de VLE. In de nieuwe aanpak zal veel nadrukkelijker de opdracht worden gegeven te selecteren op NT1-gezinnen. De bibliotheek Enschede wil inzetten op de doorontwikkeling, verbreding en borging van de VLE zodat de VLE een structurele basis vormt in de aanpak van laaggeletterdheid van zowel NT1'ers als NT2'ers.

Het leggen van verbindingen in de ketenaanpak is geen taak die bij de vrijwillige voorlezers gelegd kan worden maar moet worden opgedragen aan de professionele leiding van de VLE. De voorlezers concentreren zich op hun oorspronkelijke taak: het voorlezen. De projectleiding zal actief contact zoeken met de toeleiders ( scholen, peuterspeelzalen,kinderdagverblijven), de wijkcoaches en het welzijnswerk.

In de uitwerking van het project Tablets voor laaggeletterden wordt de doelgroep NT1'ers al bereikt. Een afstemming met dit project ligt dan ook voor de hand. Aan de wijkcoaches wordt gevraagd een actievere rol te vervullen in het werven en doorverwijzen van gezinnen NT1. Een doorverwijzing via het consultatiebureau lijkt een reële mogelijkheid. Binnen de scholen wordt naast de directie ook contact gezocht met de Interne begeleiders. We verwachten dat deze aanpak veel energie zal vragen en willen daarom beginnen met enkele pilot-scholen. Met de betreffende scholen wordt intensief geprobeerd het voorlezen in NT1 – gezinnen te promoten. Het opzetten van een taalklas voor ouders en het inzetten van taalambassadeurs lijken ideeën die bruikbaar zijn. Ook extra scholing/voorlichting aan de leerkrachten in het herkennen van laaggeletterdheid is een belangrijk hulpmiddel.

Ervaring leert dat de bedoelde gezinnen NT1 vaak door verschillende hulpverleners worden bezocht, vandaar dat de Bibliotheek Enschede insteekt op het inschakelen van de reeds bestaande contactpersonen, om te voorkomen dat er weer een extra hulpverlener de gezinnen gaat bezoeken.

 

  • Samenwerking van: Bibliotheek Enschede, gemeente Enschede, Alifa, Power-Enschede, Kinderopvang Humanitas, Saxion-pabo, ROC van Twente

Letter voor Letter in Kampen

De Drentse volkszanger René Karst en voormalig BZN-zangeres Carola Smit zorgden vrijdag 8 november in Kampen voor een mooie show met Nederlandstalige toppers.

Lees meer...

Week van de Alfabetisering in het Deventer Ziekenhuis

Het Deventer Ziekenhuis besteedt op diverse manieren aandacht aan laaggeletterdheid. 

Lees meer...

Succesvolle taalconferentie Losser Totaal

Recht op taal, recht op toekomstkansen, dat is het motto van de taalconferentie die op 11 september werd georganiseerd in ’t Lossers hoes in Losser.

Lees meer...

Samenwerking KonnecteD en de Bibliotheek Deventer

KonnecteD vind het belangrijk dat haar medewerkers regie hebben en houden op hun eigen leven en ontwikkeling. Daarom is een samenwerking gestart met de Bibliotheek Deventer, deskundige op het gebied van basisvaardigheden.

Lees meer...

Online Magazine Taal Werkt! - zomereditie

In deze editie van het online magazine Taal Werkt! delen verschillende samenwerkingspartners hun ervaringen en worden de eerste resultaten van de monitoring gedeeld.

Bekijk het magazine hier.