Direct naar de inhoud

Wij geloven dat de essentie van een leefbare samenleving is
dat
burgers kunnen meedoen in de samenleving.

Daar zetten we ons iedere dag weer met passie voor in.

Hengelo - Integratie BoekStart en de Bibliotheek op school

In Hengelo gaan twee succesvolle projecten geintegreerd worden om de impact te vergroten: BoekStart en de Bibliotheek op school.

Met Boekstart maken kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar, hun ouders en pedagogisch medewerkers via de kinderopvang kennis met boeken, voorlezen en de Bibliotheek. Met de Bibliotheek op school werken Bibliotheken, scholen en gemeenten op strategisch niveau structureel samen aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen. Door beide projecte te integreren (in hetzelfde gebouw en door nauwere samenwerking) worden faciliteiten, kennis en expertise gedeeld en ontstaat er één centrale plek met activiteiten en programma's voor laagtaalvaardige ouders van kinderen van 0-6 jaar.

  • Samenwerking van: Bibliotheek Hengelo, Basisschool Mikado, Spring! peuterspeelscholen, Dr. Schaepmanstichting en Smallsteps kinderopvang.

Medio 2021 zijn op de volgende IKC’s BoekStart en de Bibliotheek op school geïntegreerd:

  • MFC ’t Berflo: Mikado – Paus Joannes XXIII – Smallsteps – Spring
  • IKC ’t Eimink: ‘t Eimink – Smallsteps – Spring
  • IKC de Akker: Akker – Smallsteps – Spring
  • IKC St. Plechelmus: St. Plechelmus – Smallsteps – Spring
  • IKC i.o. Hunenborg: Hunenborg – Smallsteps BSO – Spring
  • IKC i.o. Woolde: Woolder – Alfrink – Smallsteps – Spring

Meer weten over dit project? Neem contact op met Astrid van Dam: a.vandam@bibliotheekhengelo.nl,  074-2452560 of 06-23474308.

Project ‘Taal Werkt! op de werkvloer’ in de startblokken!

Eén op de negen Nederlanders tussen de 16 en 65 jaar oud heeft moeite met lezen en schrijven. 57% van deze laaggeletterden heeft een baan. De werkvloer is dus een belangrijke plek om deze groep mensen te kunnen bereiken. Het initiatief ‘Taal Werkt’ wil regionale en lokale verbindingen leggen om laaggeletterden eerder te signaleren en een passend leertraject aan te bieden. Paul Hulman, projectleider bij Rijnbrink vertelt over ‘Taal Werkt! op de werkvloer’.

Lees meer...

Terugblik conferentie Taal Werkt!

Op vrijdag 7 februari vond de conferentie Taal Werkt! plaats. Een week verder kijken we terug op een inspirerende en energieke bijeenkomst. Circa 100 mensen die allemaal een bijdrage leveren of willen leveren aan een basisvaardig Overijssel kwamen samen in De Gasfabriek in Deventer.

Lees meer...

Letter voor Letter-tour

Om aandacht te vragen voor laaggeletterdheid treden zanger René Karst en voormalig BZN leden Carola Smit en Dick Plat op met het ontroerende en feestelijke theaterconcert Letter voor Letter.

Lees meer...

Samenwerking KonnecteD en de Bibliotheek Deventer

KonnecteD vind het belangrijk dat haar medewerkers regie hebben en houden op hun eigen leven en ontwikkeling. Daarom is een samenwerking gestart met de Bibliotheek Deventer, deskundige op het gebied van basisvaardigheden.

Lees meer...