Hengelo - Integratie BoekStart en de Bibliotheek op school

In Hengelo gaan twee succesvolle projecten geintegreerd worden om de impact te vergroten: BoekStart en de Bibliotheek op school.

Met Boekstart maken kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar, hun ouders en pedagogisch medewerkers via de kinderopvang kennis met boeken, voorlezen en de Bibliotheek. Met de Bibliotheek op school werken Bibliotheken, scholen en gemeenten op strategisch niveau structureel samen aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen. Door beide projecte te integreren (in hetzelfde gebouw en door nauwere samenwerking) worden faciliteiten, kennis en expertise gedeeld en ontstaat er één centrale plek met activiteiten en programma's voor laagtaalvaardige ouders van kinderen van 0-6 jaar.

  • Samenwerking van: Bibliotheek Hengelo, Basisschool Mikado, Spring! peuterspeelscholen, Dr. Schaepmanstichting en Kindercentrum.

Meer weten over dit project? Neem contact op met Astrid van Dam: a.vandam@bibliotheekhengelo.nl,  074-2452560 of 06-23474308.

Letter voor Letter in Kampen

De Drentse volkszanger René Karst en voormalig BZN-zangeres Carola Smit zorgden vrijdag 8 november in Kampen voor een mooie show met Nederlandstalige toppers.

Lees meer...

Week van de Alfabetisering in het Deventer Ziekenhuis

Het Deventer Ziekenhuis besteedt op diverse manieren aandacht aan laaggeletterdheid. 

Lees meer...

Succesvolle taalconferentie Losser Totaal

Recht op taal, recht op toekomstkansen, dat is het motto van de taalconferentie die op 11 september werd georganiseerd in ’t Lossers hoes in Losser.

Lees meer...

Samenwerking KonnecteD en de Bibliotheek Deventer

KonnecteD vind het belangrijk dat haar medewerkers regie hebben en houden op hun eigen leven en ontwikkeling. Daarom is een samenwerking gestart met de Bibliotheek Deventer, deskundige op het gebied van basisvaardigheden.

Lees meer...

Online Magazine Taal Werkt! - zomereditie

In deze editie van het online magazine Taal Werkt! delen verschillende samenwerkingspartners hun ervaringen en worden de eerste resultaten van de monitoring gedeeld.

Bekijk het magazine hier.