Direct naar de inhoud

Wij geloven dat de essentie van een leefbare samenleving is
dat
burgers kunnen meedoen in de samenleving.

Daar zetten we ons iedere dag weer met passie voor in.

Haaksbergen - Aanpak laaggeletterdheid

Haaksbergen - Aanpak laaggeletterdheid

Bibliotheek Haaksbergen wil laaggeletterdheid bij werkgevers, maatschappelijke organisaties en sociale partners onder de aandacht brengen.

Naast het contact met de werkgevers, is ook de samenwerking gezocht met maatschappelijke partners zoals gemeente, GGD, huisartsen en scholen. Door het geven van voorlichtingsbijeenkomsten wordt iedereen die met de doelgroep in aanraking zou kunnen komen geïnformeerd over het herkennen, signaleren en doorverwijzen van laaggeletterden. Na het inzichtelijk krijgen van de doelgroep kan er verder worden gewerkt aan de juiste taalbegeleiding.

In de praktijk blijkt het lastig om met werkgevers in gesprek te komen over het onderwerp laaggeletterdheid. Er wordt ontkent dat er laaggeletterden in dienst zijn. Daarom wordt nu vooral ingestoken op het informeren van werkgevers over het onderwerp en hoe dit kan worden herkend. Ook is de scheiding tussen NT1 en NT2 lastig. Denk aan migranten die al meer dan 20 jaar in Nederland zijn. Die hebben vaak een taalachterstand en kunnen hierdoor minder goed mee komen op de werkvloer. In samenwerking met het ROC wordt er nu contact gezocht met werkgevers voor het aanbieden van een entreeopleiding voor medewerkers waarbij de taalproblematiek ook ter sprake wordt gebracht.

Het project Taal Werkt! heeft geleid tot inbedding van het onderwerp laaggeletterdheid binnen het taalhuis. Ook heeft het Taalhuis zich door middel van het project weten te positioneren wat heeft geleid tot meer onderlinge samenwerking met sociale partners. Deze samenwerking zal verder geïntensiveerd worden.

Taal Werkt! op de werkvloer - In gesprek met Jeroen Kroese

Als oud-directeur van werkleerbedrijf Konnected in Deventer ontdekte Jeroen Kroese de talenten én beperkingen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 'Ik wist ook niet dat zoveel mensen een achterstand in lezen en schrijven hebben'. Jeroen is nu een 'netwerkambassadeur' in het kader van het project Taal Werkt! Hij gaat in gesprek met werkgevers om bewustwording te creëren over het onderwerp laaggeletterdheid.

Lees meer...

Derde online magazine Taal Werkt!

De derde editie van het online magazine Taal Werkt! staat in het teken van laaggeletterdheid. Vanuit verschillende invalshoeken belichten we dit thema. Zo gaan we in gesprek met Jeroen Kroese. Als netwerkambassadeur gaat hij met werkgevers in gesprek om bewustwording te creëren over laaggeletterdheid. En Roelof Prins, die zelf laaggeletterd was, vertelt openhartig zijn verhaal. Ook lees je over de gemeente Steenwijkerland. Daar wordt met succes werk gemaakt van de aanpak van laaggeletterdheid.

Dit en nog veel meer lees je in dit online magazine Taal Werkt!

Project ‘Taal Werkt! op de werkvloer’ in de startblokken!

Eén op de negen Nederlanders tussen de 16 en 65 jaar oud heeft moeite met lezen en schrijven. 57% van deze laaggeletterden heeft een baan. De werkvloer is dus een belangrijke plek om deze groep mensen te kunnen bereiken. Het initiatief ‘Taal Werkt’ wil regionale en lokale verbindingen leggen om laaggeletterden eerder te signaleren en een passend leertraject aan te bieden. Paul Hulman, projectleider bij Rijnbrink vertelt over ‘Taal Werkt! op de werkvloer’.

Lees meer...

Terugblik conferentie Taal Werkt!

Op vrijdag 7 februari vond de conferentie Taal Werkt! plaats. Een week verder kijken we terug op een inspirerende en energieke bijeenkomst. Circa 100 mensen die allemaal een bijdrage leveren of willen leveren aan een basisvaardig Overijssel kwamen samen in De Gasfabriek in Deventer.

Lees meer...

Letter voor Letter-tour

Om aandacht te vragen voor laaggeletterdheid treden zanger René Karst en voormalig BZN leden Carola Smit en Dick Plat op met het ontroerende en feestelijke theaterconcert Letter voor Letter.

Lees meer...