Haaksbergen - Taal op de werkvloer

Haaksbergen - Taal op de werkvloer

Verschillende organisaties slaan de handen ineen om laaggeletterdheid onder Haaksbergenaren terug te dringen.

In 2017 is Taalhuis Haaksbergen gestart met wekelijkse Taalcoaching op de werkvloer voor werknemers van Dijkstra Plastics. Daar zijn fantastische resultaten bereikt. Door deze pilot wordt het goed inzichtelijk wat laaggeletterdheid met mensen doet, maar ook hoe het zelfvertrouwen van mensen groeit door taalcoaching. Daarnaast draagt goede beheersing van de taal bij aan veiligheid op de werkvloer. Werkgevers kunnen werknemers vragen om de Taalmeter te maken. Dit instrument geeft snel een indicatie van het leesniveau. Ruim 40% van de mensen die de Taalmeter maakt, heeft de indicatie laaggeletterd (zie ook basismeters.nl). Ook zijn er speciale lesmaterialen om aan taal- en werknemersvaardigheden te werken.

Na het succesvolle pilotproject bij Dijkstra Plastics wordt de werkwijze uitgerold bij andere organisaties en werkgevers in Haaksbergen met als doel het herkennen en opsporen van laaggeletterdheid en het aanbieden van taalbegeleiding op de werkvloer. De doelstelling van het project ‘Taal op de werkvloer’ is het bereiken en verder begeleiden van NT1’ers. Naast het contact met de werkgevers, wordt ook de samenwerking opgezocht met maatschappelijke partners om hen te helpen bij het herkennen en opsporen van laaggeletterdheid bij cliënten en bezoekers. Na het inzichtelijk krijgen van de doelgroep kan er verder worden gewerkt aan de juiste begeleiding, waarbij vervolgens ook de thuissituatie en gezin betrokken kan worden. Hoe eerder we laaggeletterdheid kunnen opsporen, hoe kleiner de kans is dat ook de volgende generatie hier mee te maken zal krijgen.

  • Samenwerking van: Bibliotheek Haaksbergen, Wijkracht, gemeente Haaksbergen, Stichting Lezen en Schrijven, Sociale kaart Haaksbergen, ROC Haaksbergen, werkgevers.

Meer weten over dit project? Neem contact op met: Kim van Es, coördinator Taalhuis Haaksbergen, (053) 573 46 89 of k.vanes@noaberpoort.nl

Online magazine Taal Werkt! Sloteditie

Met trots presenteren we het laatste online magazine Taal Werkt! Vier jaar geleden bundelden we als Netwerk van Overijsselse Bibliotheken onze krachten in het programma Taal Werkt! Samen met lokale en regionale partners werkten we aan een basisvaardig Overijssel. In dit magazine nemen we je mee langs deze vier jaren Taal Werkt! Ruim 35 projecten vormden de kern van het programma. Op verschillende manieren deelden we kennis en ervaring; van conferenties tot een webinar voor werkgevers, tot een Overijsselse theatertour met laaggeletterdheid als thema. Het initiatief Taal Werkt! liep eind 2021 af, maar we blijven voortzetten wat we samen hebben opgebouwd.

Terugkijken: Webinar Taal Werkt! op de werkvloer

Hoe kun je als werkgever bijdragen aan de verbetering van (digi)taalvaardigheid van je medewerkers? Hoe herken je de signalen van medewerkers die moeite hebben met (digi)taal? Welke impact heeft het op je bedrijf en je werknemer? Daarover gingen we op 7 oktober 2021 in gesprek tijdens het webinar Taal Werkt! op de werkvloer. Kon je er niet bij zijn? Kijk het webinar dan hier terug.

Lees meer...

Oog voor laaggeletterde patiënten in het Deventer Ziekenhuis

Eén op de negen patiënten die in het Deventer Ziekenhuis komt, heeft moeite met lezen en schrijven. Dat betekent dat iedere zorgprofessional van het ziekenhuis elke dag wel iemand in de spreekkamer ziet die informatie onvoldoende tot zich kan nemen. Dat heeft grote impact op de zorg én op de uitkomst van behandelingen. Door zorgmedewerkers bewust te maken van het bestaan van laaggeletterdheid en hen te leren om laaggeletterde patiënten te herkennen en op begrijpelijke wijze met hen te communiceren, wil het ziekenhuis deze ongelijkheid in de zorg aanpakken. En ook de realisatie van een Taal- en Digipunt waar mensen extra hulp en begeleiding kunnen vragen, draagt hier in de toekomst aan bij. En dat is belangrijk, want: “Iedereen heeft recht op gelijkwaardige zorg.”

Lees meer...

Taal Werkt! op de werkvloer - In gesprek met Jeroen Kroese

Als oud-directeur van werkleerbedrijf Konnected in Deventer ontdekte Jeroen Kroese de talenten én beperkingen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 'Ik wist ook niet dat zoveel mensen een achterstand in lezen en schrijven hebben'. Jeroen is nu een 'netwerkambassadeur' in het kader van het project Taal Werkt! Hij gaat in gesprek met werkgevers om bewustwording te creëren over het onderwerp laaggeletterdheid.

Lees meer...

Derde online magazine Taal Werkt!

De derde editie van het online magazine Taal Werkt! staat in het teken van laaggeletterdheid. Vanuit verschillende invalshoeken belichten we dit thema. Zo gaan we in gesprek met Jeroen Kroese. Als netwerkambassadeur gaat hij met werkgevers in gesprek om bewustwording te creëren over laaggeletterdheid. En Roelof Prins, die zelf laaggeletterd was, vertelt openhartig zijn verhaal. Ook lees je over de gemeente Steenwijkerland. Daar wordt met succes werk gemaakt van de aanpak van laaggeletterdheid.

Dit en nog veel meer lees je in dit online magazine Taal Werkt!