Haaksbergen - Taal op de werkvloer

Verschillende organisaties slaan de handen ineen om laaggeletterdheid onder Haaksbergenaren terug te dringen.

In 2017 is Taalhuis Haaksbergen gestart met wekelijkse Taalcoaching op de werkvloer voor werknemers van Dijkstra Plastics. Daar zijn fantastische resultaten bereikt. Door deze pilot wordt het goed inzichtelijk wat laaggeletterdheid met mensen doet, maar ook hoe het zelfvertrouwen van mensen groeit door taalcoaching. Daarnaast draagt goede beheersing van de taal bij aan veiligheid op de werkvloer. Werkgevers kunnen werknemers vragen om de Taalmeter te maken. Dit instrument geeft snel een indicatie van het leesniveau. Ruim 40% van de mensen die de Taalmeter maakt, heeft de indicatie laaggeletterd (zie ook basismeters.nl). Ook zijn er speciale lesmaterialen om aan taal- en werknemersvaardigheden te werken.

Na het succesvolle pilotproject bij Dijkstra Plastics wordt de werkwijze uitgerold bij andere organisaties en werkgevers in Haaksbergen met als doel het herkennen en opsporen van laaggeletterdheid en het aanbieden van taalbegeleiding op de werkvloer. De doelstelling van het project ‘Taal op de werkvloer’ is het bereiken en verder begeleiden van NT1’ers. Naast het contact met de werkgevers, wordt ook de samenwerking opgezocht met maatschappelijke partners om hen te helpen bij het herkennen en opsporen van laaggeletterdheid bij cliënten en bezoekers. Na het inzichtelijk krijgen van de doelgroep kan er verder worden gewerkt aan de juiste begeleiding, waarbij vervolgens ook de thuissituatie en gezin betrokken kan worden. Hoe eerder we laaggeletterdheid kunnen opsporen, hoe kleiner de kans is dat ook de volgende generatie hier mee te maken zal krijgen.

  • Samenwerking van: Bibliotheek Haaksbergen, Wijkracht, gemeente Haaksbergen, Stichting Lezen en Schrijven, Sociale kaart Haaksbergen, ROC Haaksbergen, werkgevers.

Meer weten over dit project? Neem contact op met: Kim van Es, coördinator Taalhuis Haaksbergen, (053) 573 46 89 of k.vanes@noaberpoort.nl

Letter voor Letter in Kampen

De Drentse volkszanger René Karst en voormalig BZN-zangeres Carola Smit zorgden vrijdag 8 november in Kampen voor een mooie show met Nederlandstalige toppers.

Lees meer...

Week van de Alfabetisering in het Deventer Ziekenhuis

Het Deventer Ziekenhuis besteedt op diverse manieren aandacht aan laaggeletterdheid. 

Lees meer...

Succesvolle taalconferentie Losser Totaal

Recht op taal, recht op toekomstkansen, dat is het motto van de taalconferentie die op 11 september werd georganiseerd in ’t Lossers hoes in Losser.

Lees meer...

Samenwerking KonnecteD en de Bibliotheek Deventer

KonnecteD vind het belangrijk dat haar medewerkers regie hebben en houden op hun eigen leven en ontwikkeling. Daarom is een samenwerking gestart met de Bibliotheek Deventer, deskundige op het gebied van basisvaardigheden.

Lees meer...

Online Magazine Taal Werkt! - zomereditie

In deze editie van het online magazine Taal Werkt! delen verschillende samenwerkingspartners hun ervaringen en worden de eerste resultaten van de monitoring gedeeld.

Bekijk het magazine hier.