Direct naar de inhoud

Wij geloven dat de essentie van een leefbare samenleving is
dat
burgers kunnen meedoen in de samenleving.

Daar zetten we ons iedere dag weer met passie voor in.

Haaksbergen - Taal op de werkvloer

Verschillende organisaties slaan de handen ineen om laaggeletterdheid onder Haaksbergenaren terug te dringen.

In 2017 is Taalhuis Haaksbergen gestart met wekelijkse Taalcoaching op de werkvloer voor werknemers van Dijkstra Plastics. Daar zijn fantastische resultaten bereikt. Door deze pilot wordt het goed inzichtelijk wat laaggeletterdheid met mensen doet, maar ook hoe het zelfvertrouwen van mensen groeit door taalcoaching. Daarnaast draagt goede beheersing van de taal bij aan veiligheid op de werkvloer. Werkgevers kunnen werknemers vragen om de Taalmeter te maken. Dit instrument geeft snel een indicatie van het leesniveau. Ruim 40% van de mensen die de Taalmeter maakt, heeft de indicatie laaggeletterd (zie ook basismeters.nl). Ook zijn er speciale lesmaterialen om aan taal- en werknemersvaardigheden te werken.

Na het succesvolle pilotproject bij Dijkstra Plastics wordt de werkwijze uitgerold bij andere organisaties en werkgevers in Haaksbergen met als doel het herkennen en opsporen van laaggeletterdheid en het aanbieden van taalbegeleiding op de werkvloer. De doelstelling van het project ‘Taal op de werkvloer’ is het bereiken en verder begeleiden van NT1’ers. Naast het contact met de werkgevers, wordt ook de samenwerking opgezocht met maatschappelijke partners om hen te helpen bij het herkennen en opsporen van laaggeletterdheid bij cliënten en bezoekers. Na het inzichtelijk krijgen van de doelgroep kan er verder worden gewerkt aan de juiste begeleiding, waarbij vervolgens ook de thuissituatie en gezin betrokken kan worden. Hoe eerder we laaggeletterdheid kunnen opsporen, hoe kleiner de kans is dat ook de volgende generatie hier mee te maken zal krijgen.

  • Samenwerking van: Bibliotheek Haaksbergen, Wijkracht, gemeente Haaksbergen, Stichting Lezen en Schrijven, Sociale kaart Haaksbergen, ROC Haaksbergen, werkgevers.

Meer weten over dit project? Neem contact op met: Kim van Es, coördinator Taalhuis Haaksbergen, (053) 573 46 89 of k.vanes@noaberpoort.nl

Project ‘Taal Werkt! op de werkvloer’ in de startblokken!

Eén op de negen Nederlanders tussen de 16 en 65 jaar oud heeft moeite met lezen en schrijven. 57% van deze laaggeletterden heeft een baan. De werkvloer is dus een belangrijke plek om deze groep mensen te kunnen bereiken. Het initiatief ‘Taal Werkt’ wil regionale en lokale verbindingen leggen om laaggeletterden eerder te signaleren en een passend leertraject aan te bieden. Paul Hulman, projectleider bij Rijnbrink vertelt over ‘Taal Werkt! op de werkvloer’.

Lees meer...

Terugblik conferentie Taal Werkt!

Op vrijdag 7 februari vond de conferentie Taal Werkt! plaats. Een week verder kijken we terug op een inspirerende en energieke bijeenkomst. Circa 100 mensen die allemaal een bijdrage leveren of willen leveren aan een basisvaardig Overijssel kwamen samen in De Gasfabriek in Deventer.

Lees meer...

Letter voor Letter-tour

Om aandacht te vragen voor laaggeletterdheid treden zanger René Karst en voormalig BZN leden Carola Smit en Dick Plat op met het ontroerende en feestelijke theaterconcert Letter voor Letter.

Lees meer...

Samenwerking KonnecteD en de Bibliotheek Deventer

KonnecteD vind het belangrijk dat haar medewerkers regie hebben en houden op hun eigen leven en ontwikkeling. Daarom is een samenwerking gestart met de Bibliotheek Deventer, deskundige op het gebied van basisvaardigheden.

Lees meer...