Hardenberg - Improvisatietheater

Een goede creatieve ontwikkeling stimuleert en ontwikkelt zowel het taalgebied als de emotionele intelligentie.  Met het project Improvisatietheater wil Bibliotheek Hardenberg in samenwerking met het Alfa-college en Taalpunt een dramamethode ontwikkelen waarin 21e eeuwse vaardigheden en taalontwikkeling centraal staan. Deze methode is bedoeld voor studenten en laaggeletterden die extra ondersteuning kunnen gebruiken.

Improvisatietheater is bij uitstek geschikt om te werken aan mondelinge taalvaardigheid, woordenschatontwikkeling en leesbevordering voor studenten met verschillende (culturele) achtergronden en taalniveaus. De aandacht voor non-verbale communicatie en thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de student zijn hierbij belangrijke succesfactoren. Om goed te kunnen improviseren heb je vaardigheden nodig die ook in het dagelijks leven belangrijk zijn. 

Om het lezen te bevorderen zal er gebruik worden gemaakt van boeken die aansluiten bij de belevingswereld van de verschillende doelgroepen (NT1, NT2, ICT en MZVZ). Vanuit de boeken en verhaallijnen worden verschillende improvisatie-oefeningen gemaakt. Verder zal er gewerkt worden met verschillende dichtvormen en worden er gedichten gemaakt. Lezen zal ook gestimuleerd worden door het gebruik van de methodiek van “theaterlezen”. Binnen het basisonderwijs is deze methode ontwikkeld, waarbij de verhalen voornamelijk bestaan uit dialogen. Doordat de lezer zich verdiept in een personage en hierdoor een beeld vormt, gaat het lezen gemakkelijker. Ook wordt op deze manier geoefend met de intonatie van de woorden.
Belangrijk is dat de opdrachten concreet blijven en er een goede en intensieve samenwerking ontstaat tussen het Alfa-college, het Taalpunt en de Bibliotheek.

Om te onderzoeken wat de effecten zijn van theatersport en theaterlezen wordt een meting uitgevoerd.

  • Samenwerking van: Bibliotheek Hardenberg, Alfa-college, Taalpunt, Gemeente Hardenberg

Online Magazine Taal Werkt! - zomereditie

In deze editie van het online magazine Taal Werkt! delen verschillende samenwerkingspartners hun ervaringen en worden de eerste resultaten van de monitoring gedeeld.

Bekijk het magazine hier.

Ondertekening Taal Werkt! project in Ommen

Woensdag 26 juni kwamen de betrokken organisaties bij het project Taal Werkt! Een krachtige gezinsaanpak samen in Bibliotheek Ommen. Zij zetten hun handtekening onder de samenwerking en bespraken met elkaar de kansen en uitdagingen.

Lees meer...

Online magazine van Conferentie TaalWerkt!

Rondom de conferentie TaalWerkt! op 1 november 2018 is een online magazine gemaakt met alle highlights en naslag.

Bekijk het magazine hier

Geslaagde conferentie (Digi)Taal Werkt!

Donderdag 1 november vond de conferentie (Digi)Taal Werkt! plaats in het Kulturhus Holten en wij kijken terug op een geslaagde dag! 

Lees meer...

Voorstelling Letter voor Letter groot succes in Hardenberg

In de week van de alfabetisering organiseerde de werkgroep Laaggeletterdheid Hardenberg in theater de Voorveghter de voorstelling ‘Letter voor letter’, met Drentse volkszanger Rene Karst en Carola Smit van BZN.

Lees meer...