Direct naar de inhoud

Wij geloven dat de essentie van een leefbare samenleving is
dat
burgers kunnen meedoen in de samenleving.

Daar zetten we ons iedere dag weer met passie voor in.

Hardenberg - Improvisatietheater

Een goede creatieve ontwikkeling stimuleert en ontwikkelt zowel het taalgebied als de emotionele intelligentie.  Met het project Improvisatietheater wil Bibliotheek Hardenberg in samenwerking met het Alfa-college en Taalpunt een dramamethode ontwikkelen waarin 21e eeuwse vaardigheden en taalontwikkeling centraal staan. Deze methode is bedoeld voor studenten en laaggeletterden die extra ondersteuning kunnen gebruiken.

Improvisatietheater is bij uitstek geschikt om te werken aan mondelinge taalvaardigheid, woordenschatontwikkeling en leesbevordering voor studenten met verschillende (culturele) achtergronden en taalniveaus. De aandacht voor non-verbale communicatie en thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de student zijn hierbij belangrijke succesfactoren. Om goed te kunnen improviseren heb je vaardigheden nodig die ook in het dagelijks leven belangrijk zijn. 

Om het lezen te bevorderen zal er gebruik worden gemaakt van boeken die aansluiten bij de belevingswereld van de verschillende doelgroepen (NT1, NT2, ICT en MZVZ). Vanuit de boeken en verhaallijnen worden verschillende improvisatie-oefeningen gemaakt. Verder zal er gewerkt worden met verschillende dichtvormen en worden er gedichten gemaakt. Lezen zal ook gestimuleerd worden door het gebruik van de methodiek van “theaterlezen”. Binnen het basisonderwijs is deze methode ontwikkeld, waarbij de verhalen voornamelijk bestaan uit dialogen. Doordat de lezer zich verdiept in een personage en hierdoor een beeld vormt, gaat het lezen gemakkelijker. Ook wordt op deze manier geoefend met de intonatie van de woorden.
Belangrijk is dat de opdrachten concreet blijven en er een goede en intensieve samenwerking ontstaat tussen het Alfa-college, het Taalpunt en de Bibliotheek.

Om te onderzoeken wat de effecten zijn van theatersport en theaterlezen wordt een meting uitgevoerd.

  • Samenwerking van: Bibliotheek Hardenberg, Alfa-college, Taalpunt, Gemeente Hardenberg

Project ‘Taal Werkt! op de werkvloer’ in de startblokken!

Eén op de negen Nederlanders tussen de 16 en 65 jaar oud heeft moeite met lezen en schrijven. 57% van deze laaggeletterden heeft een baan. De werkvloer is dus een belangrijke plek om deze groep mensen te kunnen bereiken. Het initiatief ‘Taal Werkt’ wil regionale en lokale verbindingen leggen om laaggeletterden eerder te signaleren en een passend leertraject aan te bieden. Paul Hulman, projectleider bij Rijnbrink vertelt over ‘Taal Werkt! op de werkvloer’.

Lees meer...

Terugblik conferentie Taal Werkt!

Op vrijdag 7 februari vond de conferentie Taal Werkt! plaats. Een week verder kijken we terug op een inspirerende en energieke bijeenkomst. Circa 100 mensen die allemaal een bijdrage leveren of willen leveren aan een basisvaardig Overijssel kwamen samen in De Gasfabriek in Deventer.

Lees meer...

Letter voor Letter-tour

Om aandacht te vragen voor laaggeletterdheid treden zanger René Karst en voormalig BZN leden Carola Smit en Dick Plat op met het ontroerende en feestelijke theaterconcert Letter voor Letter.

Lees meer...

Samenwerking KonnecteD en de Bibliotheek Deventer

KonnecteD vind het belangrijk dat haar medewerkers regie hebben en houden op hun eigen leven en ontwikkeling. Daarom is een samenwerking gestart met de Bibliotheek Deventer, deskundige op het gebied van basisvaardigheden.

Lees meer...