Hardenberg - Scoor een Boek!

Hardenberg - Scoor een Boek!

De Bibliotheek heeft samen met eredivisieclubs het project Scoor een Boek! ontwikkeld. Hiermee worden op een laagdrempelige manier laagtaalvaardige gezinnen bereikt en wordt het leesplezier van zowel meisjes als jongens vergroot.

Eredivisie en Bibliotheek vinden elkaar op de onderdelen gezondheid en gezin.
Lezen en bewegen worden met het project Scoor een Boek! gecombineerd op school (groep 5/6) en in het gezin thuis middels een thuiseditie. De inzet van Scoorthuis.nl stimuleert leerlingen om zowel klassikaal als thuis opdrachten rond dit project te doen.
Kunnen lezen is een essentieel onderdeel voor een goede start in de maatschappij. Door een gebrek aan taalstimulering thuis, beginnen veel kinderen al met een taalachterstand op school. Het doel van Scoor een Boek! is het terugdringen van het aantal basisschoolleerlingen dat de basisschool verlaat met een taalachterstand. Met het project willen we moeilijk(er) bereikbare doelgroepen, zoals jongens en laagtaalvaardige ouders, beter bereiken en tegelijk lezen en bewegen stimuleren.

Bibliotheek Hardenberg heeft scholen in de gemeente Hardenberg benaderd om deel te nemen aan Scoor een Boek! in het schooljaar 2019-2020. Het doel is dat 20% van de deelnemende leerlingen hun taalvaardigheid en leesplezier verbeteren en om 3% van de ouders te bereiken. Zij kunnen worden geholpen met het ontwikkelen van hun taalvaardigheid. 
Scoor een Boek draagt bij aan een sterkere ouder-kind-interactie op het gebied van lezen en schrijven (basisvaardigheden), dat zich vertaalt in aantoonbaar betere leesmotivatie en leesfrequentie van het kind. Met 15 minuten lezen per dag, lees je 1 miljoen woorden per jaar en groeit de woordenschat met ca. 1000 woorden per jaar!   

  • Samenwerking van: Bibliotheek Hardenberg, basisscholen, Combinatiefunctionaris sport en accommodaties Arjan Breukelman van Gemeente Hardenberg, Heracles Almelo, PEC Zwolle, lokale voetbalclubs.

Online magazine Taal Werkt! Sloteditie

Met trots presenteren we het laatste online magazine Taal Werkt! Vier jaar geleden bundelden we als Netwerk van Overijsselse Bibliotheken onze krachten in het programma Taal Werkt! Samen met lokale en regionale partners werkten we aan een basisvaardig Overijssel. In dit magazine nemen we je mee langs deze vier jaren Taal Werkt! Ruim 35 projecten vormden de kern van het programma. Op verschillende manieren deelden we kennis en ervaring; van conferenties tot een webinar voor werkgevers, tot een Overijsselse theatertour met laaggeletterdheid als thema. Het initiatief Taal Werkt! liep eind 2021 af, maar we blijven voortzetten wat we samen hebben opgebouwd.

Terugkijken: Webinar Taal Werkt! op de werkvloer

Hoe kun je als werkgever bijdragen aan de verbetering van (digi)taalvaardigheid van je medewerkers? Hoe herken je de signalen van medewerkers die moeite hebben met (digi)taal? Welke impact heeft het op je bedrijf en je werknemer? Daarover gingen we op 7 oktober 2021 in gesprek tijdens het webinar Taal Werkt! op de werkvloer. Kon je er niet bij zijn? Kijk het webinar dan hier terug.

Lees meer...

Oog voor laaggeletterde patiënten in het Deventer Ziekenhuis

Eén op de negen patiënten die in het Deventer Ziekenhuis komt, heeft moeite met lezen en schrijven. Dat betekent dat iedere zorgprofessional van het ziekenhuis elke dag wel iemand in de spreekkamer ziet die informatie onvoldoende tot zich kan nemen. Dat heeft grote impact op de zorg én op de uitkomst van behandelingen. Door zorgmedewerkers bewust te maken van het bestaan van laaggeletterdheid en hen te leren om laaggeletterde patiënten te herkennen en op begrijpelijke wijze met hen te communiceren, wil het ziekenhuis deze ongelijkheid in de zorg aanpakken. En ook de realisatie van een Taal- en Digipunt waar mensen extra hulp en begeleiding kunnen vragen, draagt hier in de toekomst aan bij. En dat is belangrijk, want: “Iedereen heeft recht op gelijkwaardige zorg.”

Lees meer...

Taal Werkt! op de werkvloer - In gesprek met Jeroen Kroese

Als oud-directeur van werkleerbedrijf Konnected in Deventer ontdekte Jeroen Kroese de talenten én beperkingen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 'Ik wist ook niet dat zoveel mensen een achterstand in lezen en schrijven hebben'. Jeroen is nu een 'netwerkambassadeur' in het kader van het project Taal Werkt! Hij gaat in gesprek met werkgevers om bewustwording te creëren over het onderwerp laaggeletterdheid.

Lees meer...

Derde online magazine Taal Werkt!

De derde editie van het online magazine Taal Werkt! staat in het teken van laaggeletterdheid. Vanuit verschillende invalshoeken belichten we dit thema. Zo gaan we in gesprek met Jeroen Kroese. Als netwerkambassadeur gaat hij met werkgevers in gesprek om bewustwording te creëren over laaggeletterdheid. En Roelof Prins, die zelf laaggeletterd was, vertelt openhartig zijn verhaal. Ook lees je over de gemeente Steenwijkerland. Daar wordt met succes werk gemaakt van de aanpak van laaggeletterdheid.

Dit en nog veel meer lees je in dit online magazine Taal Werkt!