Direct naar de inhoud

Wij geloven dat de essentie van een leefbare samenleving is
dat
burgers kunnen meedoen in de samenleving.

Daar zetten we ons iedere dag weer met passie voor in.

Hardenberg - Scoor een Boek!

De Bibliotheek heeft samen met eredivisieclubs het project Scoor een Boek! ontwikkeld. Hiermee worden op een laagdrempelige manier laagtaalvaardige gezinnen bereikt en wordt het leesplezier van zowel meisjes als jongens vergroot.

Eredivisie en Bibliotheek vinden elkaar op de onderdelen gezondheid en gezin.
Lezen en bewegen worden met het project Scoor een Boek! gecombineerd op school (groep 5/6) en in het gezin thuis middels een thuiseditie. De inzet van Scoorthuis.nl stimuleert leerlingen om zowel klassikaal als thuis opdrachten rond dit project te doen.
Kunnen lezen is een essentieel onderdeel voor een goede start in de maatschappij. Door een gebrek aan taalstimulering thuis, beginnen veel kinderen al met een taalachterstand op school. Het doel van Scoor een Boek! is het terugdringen van het aantal basisschoolleerlingen dat de basisschool verlaat met een taalachterstand. Met het project willen we moeilijk(er) bereikbare doelgroepen, zoals jongens en laagtaalvaardige ouders, beter bereiken en tegelijk lezen en bewegen stimuleren.

Bibliotheek Hardenberg heeft scholen in de gemeente Hardenberg benaderd om deel te nemen aan Scoor een Boek! in het schooljaar 2019-2020. Het doel is dat 20% van de deelnemende leerlingen hun taalvaardigheid en leesplezier verbeteren en om 3% van de ouders te bereiken. Zij kunnen worden geholpen met het ontwikkelen van hun taalvaardigheid. 
Scoor een Boek draagt bij aan een sterkere ouder-kind-interactie op het gebied van lezen en schrijven (basisvaardigheden), dat zich vertaalt in aantoonbaar betere leesmotivatie en leesfrequentie van het kind. Met 15 minuten lezen per dag, lees je 1 miljoen woorden per jaar en groeit de woordenschat met ca. 1000 woorden per jaar!   

  • Samenwerking van: Bibliotheek Hardenberg, basisscholen, Combinatiefunctionaris sport en accommodaties Arjan Breukelman van Gemeente Hardenberg, Heracles Almelo, PEC Zwolle, lokale voetbalclubs.

Project ‘Taal Werkt! op de werkvloer’ in de startblokken!

Eén op de negen Nederlanders tussen de 16 en 65 jaar oud heeft moeite met lezen en schrijven. 57% van deze laaggeletterden heeft een baan. De werkvloer is dus een belangrijke plek om deze groep mensen te kunnen bereiken. Het initiatief ‘Taal Werkt’ wil regionale en lokale verbindingen leggen om laaggeletterden eerder te signaleren en een passend leertraject aan te bieden. Paul Hulman, projectleider bij Rijnbrink vertelt over ‘Taal Werkt! op de werkvloer’.

Lees meer...

Terugblik conferentie Taal Werkt!

Op vrijdag 7 februari vond de conferentie Taal Werkt! plaats. Een week verder kijken we terug op een inspirerende en energieke bijeenkomst. Circa 100 mensen die allemaal een bijdrage leveren of willen leveren aan een basisvaardig Overijssel kwamen samen in De Gasfabriek in Deventer.

Lees meer...

Letter voor Letter-tour

Om aandacht te vragen voor laaggeletterdheid treden zanger René Karst en voormalig BZN leden Carola Smit en Dick Plat op met het ontroerende en feestelijke theaterconcert Letter voor Letter.

Lees meer...

Samenwerking KonnecteD en de Bibliotheek Deventer

KonnecteD vind het belangrijk dat haar medewerkers regie hebben en houden op hun eigen leven en ontwikkeling. Daarom is een samenwerking gestart met de Bibliotheek Deventer, deskundige op het gebied van basisvaardigheden.

Lees meer...