Direct naar de inhoud

Wij geloven dat de essentie van een leefbare samenleving is
dat
burgers kunnen meedoen in de samenleving.

Daar zetten we ons iedere dag weer met passie voor in.

Hardenberg - Vitaal Online

Welzijnsorganisatie De Stuw en het Alfa College hebben in 2017 het project Samen Online opgezet. Het onderdeel Vitaal Online is in het voorjaar van 2018 geïntroduceerd door een samenwerking te zoeken met Seniorweb en de Bibliotheek Hardenberg. In dit onderdeel geven studenten les aan ouderen.

Een groot aantal ouderen heeft wel een computer, laptop of tablet, maar kan daar niet goed mee omgaan. Ze maken ook geen gebruik van het lesaanbod dat er, soms afgestemd op de doelgroep, is. Oorzaak is vaak dat zij onvoldoende zelfvertrouwen hebben om hiermee aan de slag te gaan. In het project Vitaal Online krijgen ouderen individueel les van een student. In een periode van 5 weken krijgen de deelnemers 2 keer per week 1 ½ - 2 uur les van steeds dezelfde student. En dat werkt! Het project is succesvol afgerond, waarbij het mes aan twee kanten sneed: ouderen worden digitaal vaardiger en durven meer op digitaal gebied en de studenten ontwikkelen hun sociale vaardigheden.

Na dit succesvolle project is De Stuw samen met de Bibliotheek gaan kijken naar andere doelgroepen. In Hardenberg is ProHardenberg, een school voor speciaal vervolg onderwijs gevestigd. De leerlingen op deze school zijn veelal minder- of laaggeletterden. Ook kunnen hun ouders tot deze doelgroep behoren. Als deze doelgroep (digi)taal vaardiger is, maken ze wellicht meer kans op de arbeidsmarkt.
De laatstejaars studenten van ProHardenberg volgen een 5 of 10 wekelijkse digitale cursus. Deze cursus wordt begeleid door MBO-studenten pedagogiek/onderwijsassistente/ICT. Hierbij wordt een op maat gemaakt lesprogramma ontwikkeld. De totale groep wordt begeleid door de consulent Digitale Vaardigheden van de Bibliotheek en mogelijk door een leerkracht van het MBO. De leerlingen van het speciaal Voortgezet Onderwijs volgen de cursus in de klas, maar worden ook gestimuleerd om thuis aan de slag te gaan. Op deze manier worden ouders ook betrokken bij het project.

De digitale cursussen aan ouderen blijven daarnaast ook bestaan. Op drie locaties in de gemeente Hardenberg zijn deze cursussen ingepland.

  • Samenwerking van: Gemeente Hardenberg, Alfa College, Bibliotheek Hardenberg, De Stuw, ProHardenberg, Seniorweb.

Project ‘Taal Werkt! op de werkvloer’ in de startblokken!

Eén op de negen Nederlanders tussen de 16 en 65 jaar oud heeft moeite met lezen en schrijven. 57% van deze laaggeletterden heeft een baan. De werkvloer is dus een belangrijke plek om deze groep mensen te kunnen bereiken. Het initiatief ‘Taal Werkt’ wil regionale en lokale verbindingen leggen om laaggeletterden eerder te signaleren en een passend leertraject aan te bieden. Paul Hulman, projectleider bij Rijnbrink vertelt over ‘Taal Werkt! op de werkvloer’.

Lees meer...

Terugblik conferentie Taal Werkt!

Op vrijdag 7 februari vond de conferentie Taal Werkt! plaats. Een week verder kijken we terug op een inspirerende en energieke bijeenkomst. Circa 100 mensen die allemaal een bijdrage leveren of willen leveren aan een basisvaardig Overijssel kwamen samen in De Gasfabriek in Deventer.

Lees meer...

Letter voor Letter-tour

Om aandacht te vragen voor laaggeletterdheid treden zanger René Karst en voormalig BZN leden Carola Smit en Dick Plat op met het ontroerende en feestelijke theaterconcert Letter voor Letter.

Lees meer...

Samenwerking KonnecteD en de Bibliotheek Deventer

KonnecteD vind het belangrijk dat haar medewerkers regie hebben en houden op hun eigen leven en ontwikkeling. Daarom is een samenwerking gestart met de Bibliotheek Deventer, deskundige op het gebied van basisvaardigheden.

Lees meer...