Hardenberg - Vitaal Online

Hardenberg - Vitaal Online

Welzijnsorganisatie De Stuw en het Alfa College hebben in 2017 het project Samen Online opgezet. Het onderdeel Vitaal Online is in het voorjaar van 2018 geïntroduceerd door een samenwerking te zoeken met Seniorweb en de Bibliotheek Hardenberg. In dit onderdeel geven studenten les aan ouderen.

Een groot aantal ouderen heeft wel een computer, laptop of tablet, maar kan daar niet goed mee omgaan. Ze maken ook geen gebruik van het lesaanbod dat er, soms afgestemd op de doelgroep, is. Oorzaak is vaak dat zij onvoldoende zelfvertrouwen hebben om hiermee aan de slag te gaan. In het project Vitaal Online krijgen ouderen individueel les van een student. In een periode van 5 weken krijgen de deelnemers 2 keer per week 1 ½ - 2 uur les van steeds dezelfde student. En dat werkt! Het project is succesvol afgerond, waarbij het mes aan twee kanten sneed: ouderen worden digitaal vaardiger en durven meer op digitaal gebied en de studenten ontwikkelen hun sociale vaardigheden.

Na dit succesvolle project is De Stuw samen met de Bibliotheek gaan kijken naar andere doelgroepen. In Hardenberg is ProHardenberg, een school voor speciaal vervolg onderwijs gevestigd. De leerlingen op deze school zijn veelal minder- of laaggeletterden. Ook kunnen hun ouders tot deze doelgroep behoren. Als deze doelgroep (digi)taal vaardiger is, maken ze wellicht meer kans op de arbeidsmarkt.
De laatstejaars studenten van ProHardenberg volgen een 5 of 10 wekelijkse digitale cursus. Deze cursus wordt begeleid door MBO-studenten pedagogiek/onderwijsassistente/ICT. Hierbij wordt een op maat gemaakt lesprogramma ontwikkeld. De totale groep wordt begeleid door de consulent Digitale Vaardigheden van de Bibliotheek en mogelijk door een leerkracht van het MBO. De leerlingen van het speciaal Voortgezet Onderwijs volgen de cursus in de klas, maar worden ook gestimuleerd om thuis aan de slag te gaan. Op deze manier worden ouders ook betrokken bij het project.

De digitale cursussen aan ouderen blijven daarnaast ook bestaan. Op drie locaties in de gemeente Hardenberg zijn deze cursussen ingepland.

  • Samenwerking van: Gemeente Hardenberg, Alfa College, Bibliotheek Hardenberg, De Stuw, ProHardenberg, Seniorweb.

Online magazine Taal Werkt! Sloteditie

Met trots presenteren we het laatste online magazine Taal Werkt! Vier jaar geleden bundelden we als Netwerk van Overijsselse Bibliotheken onze krachten in het programma Taal Werkt! Samen met lokale en regionale partners werkten we aan een basisvaardig Overijssel. In dit magazine nemen we je mee langs deze vier jaren Taal Werkt! Ruim 35 projecten vormden de kern van het programma. Op verschillende manieren deelden we kennis en ervaring; van conferenties tot een webinar voor werkgevers, tot een Overijsselse theatertour met laaggeletterdheid als thema. Het initiatief Taal Werkt! liep eind 2021 af, maar we blijven voortzetten wat we samen hebben opgebouwd.

Terugkijken: Webinar Taal Werkt! op de werkvloer

Hoe kun je als werkgever bijdragen aan de verbetering van (digi)taalvaardigheid van je medewerkers? Hoe herken je de signalen van medewerkers die moeite hebben met (digi)taal? Welke impact heeft het op je bedrijf en je werknemer? Daarover gingen we op 7 oktober 2021 in gesprek tijdens het webinar Taal Werkt! op de werkvloer. Kon je er niet bij zijn? Kijk het webinar dan hier terug.

Lees meer...

Oog voor laaggeletterde patiënten in het Deventer Ziekenhuis

Eén op de negen patiënten die in het Deventer Ziekenhuis komt, heeft moeite met lezen en schrijven. Dat betekent dat iedere zorgprofessional van het ziekenhuis elke dag wel iemand in de spreekkamer ziet die informatie onvoldoende tot zich kan nemen. Dat heeft grote impact op de zorg én op de uitkomst van behandelingen. Door zorgmedewerkers bewust te maken van het bestaan van laaggeletterdheid en hen te leren om laaggeletterde patiënten te herkennen en op begrijpelijke wijze met hen te communiceren, wil het ziekenhuis deze ongelijkheid in de zorg aanpakken. En ook de realisatie van een Taal- en Digipunt waar mensen extra hulp en begeleiding kunnen vragen, draagt hier in de toekomst aan bij. En dat is belangrijk, want: “Iedereen heeft recht op gelijkwaardige zorg.”

Lees meer...

Taal Werkt! op de werkvloer - In gesprek met Jeroen Kroese

Als oud-directeur van werkleerbedrijf Konnected in Deventer ontdekte Jeroen Kroese de talenten én beperkingen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 'Ik wist ook niet dat zoveel mensen een achterstand in lezen en schrijven hebben'. Jeroen is nu een 'netwerkambassadeur' in het kader van het project Taal Werkt! Hij gaat in gesprek met werkgevers om bewustwording te creëren over het onderwerp laaggeletterdheid.

Lees meer...

Derde online magazine Taal Werkt!

De derde editie van het online magazine Taal Werkt! staat in het teken van laaggeletterdheid. Vanuit verschillende invalshoeken belichten we dit thema. Zo gaan we in gesprek met Jeroen Kroese. Als netwerkambassadeur gaat hij met werkgevers in gesprek om bewustwording te creëren over laaggeletterdheid. En Roelof Prins, die zelf laaggeletterd was, vertelt openhartig zijn verhaal. Ook lees je over de gemeente Steenwijkerland. Daar wordt met succes werk gemaakt van de aanpak van laaggeletterdheid.

Dit en nog veel meer lees je in dit online magazine Taal Werkt!