Hardenberg - Vitaal Online

Welzijnsorganisatie De Stuw en het Alfa College hebben in 2017 het project Samen Online opgezet. Het onderdeel Vitaal Online is in het voorjaar van 2018 geïntroduceerd door een samenwerking te zoeken met Seniorweb en de Bibliotheek Hardenberg. In dit onderdeel geven studenten les aan ouderen.

Een groot aantal ouderen heeft wel een computer, laptop of tablet, maar kan daar niet goed mee omgaan. Ze maken ook geen gebruik van het lesaanbod dat er, soms afgestemd op de doelgroep, is. Oorzaak is vaak dat zij onvoldoende zelfvertrouwen hebben om hiermee aan de slag te gaan. In het project Vitaal Online krijgen ouderen individueel les van een student. In een periode van 5 weken krijgen de deelnemers 2 keer per week 1 ½ - 2 uur les van steeds dezelfde student. En dat werkt! Het project is succesvol afgerond, waarbij het mes aan twee kanten sneed: ouderen worden digitaal vaardiger en durven meer op digitaal gebied en de studenten ontwikkelen hun sociale vaardigheden.

Na dit succesvolle project is De Stuw samen met de Bibliotheek gaan kijken naar andere doelgroepen. In Hardenberg is ProHardenberg, een school voor speciaal vervolg onderwijs gevestigd. De leerlingen op deze school zijn veelal minder- of laaggeletterden. Ook kunnen hun ouders tot deze doelgroep behoren. Als deze doelgroep (digi)taal vaardiger is, maken ze wellicht meer kans op de arbeidsmarkt.
De laatstejaars studenten van ProHardenberg volgen een 5 of 10 wekelijkse digitale cursus. Deze cursus wordt begeleid door MBO-studenten pedagogiek/onderwijsassistente/ICT. Hierbij wordt een op maat gemaakt lesprogramma ontwikkeld. De totale groep wordt begeleid door de consulent Digitale Vaardigheden van de Bibliotheek en mogelijk door een leerkracht van het MBO. De leerlingen van het speciaal Voortgezet Onderwijs volgen de cursus in de klas, maar worden ook gestimuleerd om thuis aan de slag te gaan. Op deze manier worden ouders ook betrokken bij het project.

De digitale cursussen aan ouderen blijven daarnaast ook bestaan. Op drie locaties in de gemeente Hardenberg zijn deze cursussen ingepland.

  • Samenwerking van: Gemeente Hardenberg, Alfa College, Bibliotheek Hardenberg, De Stuw, ProHardenberg, Seniorweb.

Letter voor Letter in Kampen

De Drentse volkszanger René Karst en voormalig BZN-zangeres Carola Smit zorgden vrijdag 8 november in Kampen voor een mooie show met Nederlandstalige toppers.

Lees meer...

Week van de Alfabetisering in het Deventer Ziekenhuis

Het Deventer Ziekenhuis besteedt op diverse manieren aandacht aan laaggeletterdheid. 

Lees meer...

Succesvolle taalconferentie Losser Totaal

Recht op taal, recht op toekomstkansen, dat is het motto van de taalconferentie die op 11 september werd georganiseerd in ’t Lossers hoes in Losser.

Lees meer...

Samenwerking KonnecteD en de Bibliotheek Deventer

KonnecteD vind het belangrijk dat haar medewerkers regie hebben en houden op hun eigen leven en ontwikkeling. Daarom is een samenwerking gestart met de Bibliotheek Deventer, deskundige op het gebied van basisvaardigheden.

Lees meer...

Online Magazine Taal Werkt! - zomereditie

In deze editie van het online magazine Taal Werkt! delen verschillende samenwerkingspartners hun ervaringen en worden de eerste resultaten van de monitoring gedeeld.

Bekijk het magazine hier.